STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZB (IZOBLOK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 066,00 25 750,00 21 856,00 27 304,00 21 272,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 585,00 1 480,00 2 983,00 2 438,00 1 926,00
Zysk (strata) brutto 4 715,00 1 075,00 1 209,00 1 560,00 1 903,00
Zysk (strata) netto 3 776,00 777,00 815,00 1 270,00 1 610,00
Aktywa razem 190 929,00 191 815,00 190 437,00 195 299,00 191 983,00
Kapitał własny 115 679,00 116 446,00 117 261,00 118 259,00 119 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję 91,30 91,91 92,55 93,34 94,61
Zysk (strata) na jedną akcję 2,98 0,61 0,64 1,00 1,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 55 603,00 59 763,00 53 559,00 56 566,00 49 880,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 617,00 1 437,00 2 826,00 1 458,00 -493,00
Zysk (strata) brutto 2 827,00 992,00 1 014,00 534,00 -551,00
Zysk (strata) netto 2 289,00 1 185,00 1 403,00 688,00 -79,00
Aktywa razem 212 413,00 216 197,00 217 470,00 220 633,00 208 998,00
Kapitał własny 101 171,00 103 708,00 106 214,00 107 609,00 106 601,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję 79,85 81,85 83,83 84,93 84,14
Zysk (strata) na jedną akcję 1,81 0,94 1,11 0,54 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 76 271,00 79 669,00 93 859,00 94 538,00 93 248,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 117,00 9 015,00 13 470,00 13 059,00 10 335,00
Zysk (strata) brutto 10 446,00 13 575,00 6 975,00 16 341,00 9 345,00
Zysk (strata) netto 8 366,00 10 746,00 5 302,00 13 490,00 7 318,00
Aktywa razem 59 613,00 79 341,00 90 335,00 185 743,00 191 815,00
Kapitał własny 35 313,00 48 984,00 54 296,00 109 137,00 116 446,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję 35,31 48,98 54,30 86,14 91,91
Zysk (strata) na jedną akcję 8,37 10,75 5,30 10,65 5,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 93 859,00 179 520,00 228 598,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 12 492,00 5 879,00 5 047,00
Zysk (strata) brutto - - 5 996,00 8 888,00 3 835,00
Zysk (strata) netto - - 4 323,00 8 081,00 3 327,00
Aktywa razem - - 89 357,00 220 911,00 216 197,00
Kapitał własny - - 53 318,00 100 325,00 103 708,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 000,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 53,32 79,18 81,85
Zysk (strata) na jedną akcję - - 4,32 6,38 2,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.01.2018 2019 Noble Securities 242 200 9 400 -
10.01.2018 2020 Noble Securities 252 600 11 000 -
10.01.2018 2018 Noble Securities 224 800 6 500 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
10.04.2016 2017 Noble Securities 233 000 22 700 -
10.04.2016 2012 Noble Securities 59 900 4 300 -
10.04.2016 2015 Noble Securities 89 500 12 500 -
10.04.2016 2014 Noble Securities 79 700 8 100 -
10.04.2016 2013 Noble Securities 76 300 8 400 -
10.04.2016 2016 Noble Securities 203 700 21 900 -