STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF (MBFGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 834,00 1 302,00 533,00 404,00 580,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120,00 54,00 20,00 70,00 -139,00
Zysk (strata) brutto -11 032,00 54,00 20,00 70,00 -141,00
Zysk (strata) netto -11 032,00 54,00 20,00 70,00 -141,00
Aktywa razem 13 373,00 12 500,00 12 260,00 11 807,00 12 013,00
Kapitał własny 8 810,00 10 265,00 10 265,00 10 354,00 10 213,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,15 3,67 3,67 3,70 3,65
Zysk (strata) na jedną akcję -3,94 0,02 0,01 0,03 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 820,00 1 840,00 1 177,00 640,00 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 346,00 85,00 36,00 55,00 -57,00
Zysk (strata) brutto -10 782,00 85,00 36,00 55,00 162,00
Zysk (strata) netto -10 906,00 85,00 36,00 55,00 162,00
Aktywa razem 15 570,00 14 358,00 14 017,00 13 605,00 13 903,00
Kapitał własny 8 893,00 10 504,00 10 504,00 10 474,00 10 757,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,18 3,75 3,75 3,74 3,84
Zysk (strata) na jedną akcję -3,90 0,03 0,01 0,02 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 613,00 3 072,00 4 296,00 5 023,00 2 819,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -319,00 -475,00 -338,00 -95,00 5,00
Zysk (strata) brutto -452,00 -835,00 92,00 4 280,00 3,00
Zysk (strata) netto -448,00 -837,00 92,00 4 280,00 3,00
Aktywa razem 4 578,00 5 883,00 6 860,00 13 373,00 12 013,00
Kapitał własny 3 776,00 4 265,00 4 525,00 8 810,00 10 213,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 680,00 2 164,50 2 240,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,97 2,02 3,15 3,65
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,39 0,04 1,53 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 611,00 3 069,00 4 292,00 7 346,00 4 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -337,00 -483,00 -347,00 -118,00 119,00
Zysk (strata) brutto -452,00 -953,00 165,00 4 298,00 338,00
Zysk (strata) netto -449,00 -955,00 159,00 4 295,00 338,00
Aktywa razem 5 313,00 5 887,00 6 817,00 15 570,00 13 903,00
Kapitał własny 3 775,00 4 147,00 4 473,00 8 893,00 10 757,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 680,00 2 164,50 2 240,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,92 2,00 3,18 3,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,44 0,07 1,53 0,12