STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF (MBFGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 302,00 533,00 404,00 580,00 432,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54,00 20,00 70,00 -139,00 10,00
Zysk (strata) brutto 54,00 20,00 70,00 -141,00 10,00
Zysk (strata) netto 54,00 20,00 70,00 -141,00 10,00
Aktywa razem 12 500,00 12 260,00 11 807,00 12 013,00 11 604,00
Kapitał własny 10 265,00 10 265,00 10 354,00 10 213,00 9 915,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,67 3,67 3,70 3,65 3,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 0,03 -0,05 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 840,00 1 177,00 640,00 943,00 618,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85,00 36,00 55,00 -57,00 85,00
Zysk (strata) brutto 85,00 36,00 55,00 162,00 85,00
Zysk (strata) netto 85,00 36,00 55,00 162,00 85,00
Aktywa razem 14 358,00 14 017,00 13 605,00 13 903,00 14 543,00
Kapitał własny 10 504,00 10 504,00 10 474,00 10 757,00 10 788,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,75 3,75 3,74 3,84 3,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,02 0,06 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 613,00 3 072,00 4 296,00 5 023,00 2 819,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -319,00 -475,00 -338,00 -95,00 5,00
Zysk (strata) brutto -452,00 -835,00 92,00 4 280,00 3,00
Zysk (strata) netto -448,00 -837,00 92,00 4 280,00 3,00
Aktywa razem 4 578,00 5 883,00 6 860,00 13 373,00 12 013,00
Kapitał własny 3 776,00 4 265,00 4 525,00 8 810,00 10 213,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 680,00 2 164,50 2 240,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,97 2,02 3,15 3,65
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,39 0,04 1,53 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 611,00 3 069,00 4 292,00 7 346,00 4 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -337,00 -483,00 -347,00 -118,00 119,00
Zysk (strata) brutto -452,00 -953,00 165,00 4 298,00 338,00
Zysk (strata) netto -449,00 -955,00 159,00 4 295,00 338,00
Aktywa razem 5 313,00 5 887,00 6 817,00 15 570,00 13 903,00
Kapitał własny 3 775,00 4 147,00 4 473,00 8 893,00 10 757,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 680,00 2 164,50 2 240,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,92 2,00 3,18 3,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,44 0,07 1,53 0,12