STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRT (QUART)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 031,00 3 065,00 3 600,00 2 173,00 1 750,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -411,00 -255,00 1 446,00 -1 182,00 800,00
Zysk (strata) brutto -457,00 -302,00 1 414,00 -1 231,00 777,00
Zysk (strata) netto -457,00 -302,00 1 250,00 -1 067,00 664,00
Aktywa razem 54 382,00 54 705,00 52 971,00 54 262,00 50 735,00
Kapitał własny 29 242,00 28 949,00 30 199,00 29 182,00 29 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 2,26 2,35 2,27 2,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,02 0,10 -0,08 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 152,00 3 203,00 3 708,00 2 341,00 1 879,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 294,00 -268,00 1 395,00 -1 238,00 764,00
Zysk (strata) brutto -1 269,00 -186,00 1 465,00 -1 186,00 840,00
Zysk (strata) netto -1 218,00 -189,00 1 300,00 -1 022,00 728,00
Aktywa razem 57 156,00 57 050,00 55 312,00 56 598,00 53 118,00
Kapitał własny 34 524,00 34 346,00 35 645,00 34 580,00 35 306,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,69 2,68 2,78 2,70 2,75
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,02 0,10 -0,08 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 801,00 2 769,00 18 009,00 15 236,00 9 873,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 346,00 -222,00 576,00 1 531,00 -380,00
Zysk (strata) brutto 1 164,00 -330,00 490,00 1 269,00 -556,00
Zysk (strata) netto 961,00 -345,00 403,00 975,00 -527,00
Aktywa razem 32 441,00 31 351,00 40 684,00 54 797,00 54 262,00
Kapitał własny 28 676,00 28 331,00 28 734,00 29 708,00 29 182,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,24 2,21 2,24 2,32 2,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,03 0,03 0,08 -0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 769,00 4 566,00 18 686,00 15 750,00 10 408,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 880,00 7 587,00 3 858,00 1 542,00 -1 383,00
Zysk (strata) brutto 2 021,00 7 547,00 4 127,00 1 922,00 -1 153,00
Zysk (strata) netto 1 608,00 5 517,00 3 328,00 1 633,00 -1 109,00
Aktywa razem 45 145,00 45 796,00 49 427,00 61 137,00 56 598,00
Kapitał własny 28 849,00 31 931,00 34 080,00 35 679,00 34 580,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 2,49 2,66 2,78 2,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,43 0,26 0,13 -0,09