STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRT (QUART)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 394,00 4 192,00 4 024,00 4 627,00 1 031,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -84,00 269,00 -13,00 1 405,00 -411,00
Zysk (strata) brutto -133,00 182,00 -81,00 1 354,00 -457,00
Zysk (strata) netto -133,00 158,00 -90,00 1 101,00 -457,00
Aktywa razem 41 251,00 46 497,00 51 620,00 54 797,00 54 382,00
Kapitał własny 28 601,00 28 758,00 28 668,00 29 708,00 29 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,23 2,24 2,23 2,32 2,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,01 -0,01 0,09 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 513,00 4 356,00 4 147,00 4 734,00 1 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -91,00 321,00 -25,00 1 389,00 -1 294,00
Zysk (strata) brutto -71,00 330,00 42,00 1 475,00 -1 269,00
Zysk (strata) netto -47,00 301,00 30,00 1 220,00 -1 218,00
Aktywa razem 48 746,00 50 640,00 55 802,00 61 137,00 57 156,00
Kapitał własny 34 296,00 34 580,00 34 610,00 35 679,00 34 524,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,67 2,70 2,70 2,78 2,69
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,02 0,00 0,10 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 847,00 7 801,00 2 769,00 18 009,00 15 236,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 134,00 1 346,00 -222,00 576,00 1 531,00
Zysk (strata) brutto -330,00 1 164,00 -330,00 490,00 1 269,00
Zysk (strata) netto -306,00 961,00 -345,00 403,00 975,00
Aktywa razem 35 759,00 32 441,00 31 351,00 40 684,00 54 797,00
Kapitał własny 27 715,00 28 676,00 28 331,00 28 734,00 29 708,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,16 2,24 2,21 2,24 2,32
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,08 -0,03 0,03 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 919,00 10 769,00 4 566,00 18 686,00 15 750,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 321,00 1 880,00 7 587,00 3 858,00 1 542,00
Zysk (strata) brutto 236,00 2 021,00 7 547,00 4 127,00 1 922,00
Zysk (strata) netto 189,00 1 608,00 5 517,00 3 328,00 1 633,00
Aktywa razem 48 351,00 45 145,00 45 796,00 49 427,00 61 137,00
Kapitał własny 27 212,00 28 849,00 31 931,00 34 080,00 35 679,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00 12 830,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,12 2,25 2,49 2,66 2,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,13 0,43 0,26 0,13