STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MXC (MAXCOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 262,00 25 053,00 27 915,00 42 615,00 26 793,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 692,00 2 845,00 3 705,00 5 631,00 1 330,00
Zysk (strata) brutto 1 608,00 3 679,00 3 354,00 5 561,00 1 056,00
Zysk (strata) netto 1 282,00 2 985,00 2 690,00 4 432,00 842,00
Aktywa razem 67 194,00 70 460,00 74 123,00 82 171,00 78 969,00
Kapitał własny 62 777,00 63 062,00 65 752,00 70 184,00 71 026,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 23,25 23,36 24,35 25,99 26,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 1,11 1,00 1,64 0,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 262,00 26 621,00 31 624,00 46 819,00 30 382,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 686,00 2 825,00 3 815,00 5 775,00 1 445,00
Zysk (strata) brutto 1 598,00 3 628,00 3 431,00 5 650,00 1 108,00
Zysk (strata) netto 1 274,00 2 954,00 2 710,00 4 452,00 845,00
Aktywa razem 66 986,00 75 122,00 78 936,00 87 752,00 84 885,00
Kapitał własny 62 602,00 62 964,00 65 673,00 70 124,00 70 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 23,19 23,32 24,32 25,97 26,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 1,09 1,00 1,65 0,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 109 223,00 111 549,00 114 845,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 16 959,00 11 657,00 13 873,00
Zysk (strata) brutto - - 15 680,00 10 911,00 14 202,00
Zysk (strata) netto - - 12 295,00 9 188,00 11 389,00
Aktywa razem - - 52 091,00 69 880,00 82 171,00
Kapitał własny - - 17 728,00 61 495,00 70 184,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 20 400,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,87 22,78 25,99
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,60 3,40 4,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 31 272,00 50 447,00 109 221,00 111 548,00 124 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 784,00 6 191,00 16 917,00 11 634,00 14 101,00
Zysk (strata) brutto 2 245,00 5 014,00 15 622,00 10 872,00 14 307,00
Zysk (strata) netto 1 827,00 3 987,00 12 248,00 9 156,00 11 390,00
Aktywa razem 16 719,00 22 925,00 51 931,00 69 681,00 87 752,00
Kapitał własny 5 086,00 7 973,00 17 593,00 61 327,00 70 124,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 400,00 20 400,00 20 400,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,39 0,86 22,71 25,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,20 0,60 3,39 4,22