STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MXC (MAXCOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 053,00 27 915,00 42 615,00 26 793,00 23 866,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 845,00 3 705,00 5 631,00 1 330,00 597,00
Zysk (strata) brutto 3 679,00 3 354,00 5 561,00 1 056,00 281,00
Zysk (strata) netto 2 985,00 2 690,00 4 432,00 842,00 230,00
Aktywa razem 70 460,00 74 123,00 82 171,00 78 969,00 71 695,00
Kapitał własny 63 062,00 65 752,00 70 184,00 71 026,00 65 856,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 23,36 24,35 25,99 26,31 24,39
Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 1,00 1,64 0,31 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 621,00 31 624,00 46 819,00 30 382,00 28 095,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 825,00 3 815,00 5 775,00 1 445,00 857,00
Zysk (strata) brutto 3 628,00 3 431,00 5 650,00 1 108,00 519,00
Zysk (strata) netto 2 954,00 2 710,00 4 452,00 845,00 307,00
Aktywa razem 75 122,00 78 936,00 87 752,00 84 885,00 78 322,00
Kapitał własny 62 964,00 65 673,00 70 124,00 70 969,00 65 876,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 23,32 24,32 25,97 26,29 24,40
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 1,00 1,65 0,31 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 109 223,00 111 549,00 114 845,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 16 959,00 11 657,00 13 873,00
Zysk (strata) brutto - - 15 680,00 10 911,00 14 202,00
Zysk (strata) netto - - 12 295,00 9 188,00 11 389,00
Aktywa razem - - 52 091,00 69 880,00 82 171,00
Kapitał własny - - 17 728,00 61 495,00 70 184,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 20 400,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,87 22,78 25,99
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,60 3,40 4,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 31 272,00 50 447,00 109 221,00 111 548,00 124 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 784,00 6 191,00 16 917,00 11 634,00 14 101,00
Zysk (strata) brutto 2 245,00 5 014,00 15 622,00 10 872,00 14 307,00
Zysk (strata) netto 1 827,00 3 987,00 12 248,00 9 156,00 11 390,00
Aktywa razem 16 719,00 22 925,00 51 931,00 69 681,00 87 752,00
Kapitał własny 5 086,00 7 973,00 17 593,00 61 327,00 70 124,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 400,00 20 400,00 20 400,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,39 0,86 22,71 25,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,20 0,60 3,39 4,22