STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MXC (MAXCOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 26 793,00 23 866,00 24 471,00 27 521,00 17 967,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 330,00 597,00 811,00 1 752,00 350,00
Zysk (strata) brutto 1 056,00 281,00 1 174,00 1 328,00 493,00
Zysk (strata) netto 842,00 230,00 879,00 1 063,00 386,00
Aktywa razem 78 969,00 71 695,00 73 334,00 74 237,00 73 888,00
Kapitał własny 71 026,00 65 856,00 66 735,00 67 798,00 68 184,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 26,31 24,39 24,72 25,11 25,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,09 0,33 0,39 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 382,00 28 095,00 28 234,00 31 972,00 22 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 445,00 857,00 877,00 1 553,00 231,00
Zysk (strata) brutto 1 108,00 519,00 1 173,00 829,00 135,00
Zysk (strata) netto 845,00 307,00 849,00 626,00 208,00
Aktywa razem 84 885,00 78 322,00 79 094,00 81 564,00 82 305,00
Kapitał własny 70 969,00 65 876,00 66 722,00 67 350,00 67 570,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 26,29 24,40 24,71 24,94 25,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,11 0,31 0,23 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 109 223,00 111 549,00 114 845,00 102 651,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 16 959,00 11 657,00 13 873,00 4 490,00
Zysk (strata) brutto - 15 680,00 10 911,00 14 202,00 3 839,00
Zysk (strata) netto - 12 295,00 9 188,00 11 389,00 3 014,00
Aktywa razem - 52 091,00 69 880,00 82 171,00 74 237,00
Kapitał własny - 17 728,00 61 495,00 70 184,00 67 798,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 20 400,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,87 22,78 25,99 25,11
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,60 3,40 4,22 1,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 50 447,00 109 221,00 111 548,00 124 326,00 118 683,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 191,00 16 917,00 11 634,00 14 101,00 4 732,00
Zysk (strata) brutto 5 014,00 15 622,00 10 872,00 14 307,00 3 629,00
Zysk (strata) netto 3 987,00 12 248,00 9 156,00 11 390,00 2 624,00
Aktywa razem 22 925,00 51 931,00 69 681,00 87 752,00 81 564,00
Kapitał własny 7 973,00 17 593,00 61 327,00 70 124,00 67 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 400,00 20 400,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,39 0,86 22,71 25,97 24,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,60 3,39 4,22 0,97