STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD (MODECOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 301,00 52 285,00 49 040,00 70 594,00 58 203,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 277,00 926,00 1 816,00 2 625,00 2 880,00
Zysk (strata) brutto 2 259,00 623,00 1 641,00 1 307,00 2 201,00
Zysk (strata) netto 1 822,00 491,00 1 342,00 969,00 1 780,00
Aktywa razem 100 271,00 101 561,00 101 548,00 101 064,00 104 527,00
Kapitał własny 33 248,00 33 731,00 35 073,00 31 834,00 37 822,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 180,28 1 180,28 1 180,28 1 180,28 1 180,28
Wartość księgowa na jedną akcję 28,17 28,58 29,72 26,97 32,05
Zysk (strata) na jedną akcję 1,54 0,42 1,14 0,82 1,51
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13
Przychody netto ze sprzedaży 33 292,00 20 646,00 59 218,00 41 346,00 37 843,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 116,00 255,00 1 379,00 2 071,00 129,00
Zysk (strata) netto 93,00 220,00 968,00 1 641,00 63,00
Aktywa razem 69 196,00 63 680,00 71 548,00 62 213,00 62 612,00
Kapitał własny 15 598,00 15 821,00 16 786,00 18 507,00 18 583,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 180,28 1 180,28 1 180,28 1 180,28 1 180,28
Wartość księgowa na jedną akcję 13,22 13,40 14,22 15,68 15,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,19 0,82 1,39 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 191 461,00 218 239,00 220 966,00 224 665,00 229 220,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 680,00 7 307,00 6 710,00 7 826,00 2 455,00
Zysk (strata) brutto 2 542,00 4 322,00 5 163,00 5 677,00 549,00
Zysk (strata) netto 1 979,00 3 453,00 4 053,00 4 556,00 416,00
Aktywa razem 80 151,00 90 771,00 90 524,00 95 522,00 101 064,00
Kapitał własny 20 430,00 23 493,00 26 862,00 31 418,00 31 834,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 180,28 1 180,28 1 180,28 1 180,28 1 180,28
Wartość księgowa na jedną akcję 17,31 19,91 22,76 26,62 26,97
Zysk (strata) na jedną akcję 1,68 2,93 3,43 3,86 0,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży - - 114 001,00 108 654,00 148 442,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 2 899,00 4 209,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - 1 571,00 2 390,00 2 520,00
Zysk (strata) netto - - 1 231,00 1 931,00 1 902,00
Aktywa razem - - 72 744,00 51 309,00 71 548,00
Kapitał własny - - 8 923,00 14 886,00 16 786,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 180,28 1 180,28 1 180,28
Wartość księgowa na jedną akcję - - 7,56 12,61 14,22
Zysk (strata) na jedną akcję - - 1,04 1,64 1,61