STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GTK (GEOTREKK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,00 -12,00 -8,00 -33,00 -6,00
Zysk (strata) brutto 1,00 -12,00 -8,00 -33,00 -6,00
Zysk (strata) netto 1,00 -12,00 -8,00 -33,00 -6,00
Aktywa razem 309,00 305,00 305,00 310,00 288,00
Kapitał własny 224,00 212,00 204,00 160,00 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 626,25 29 626,25 29 626,25 29 626,25 29 626,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5,00 0,00 21,00 11,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -343,00 -40,00 -112,00 -80,00 -59,00
Zysk (strata) brutto -344,00 -41,00 -121,00 -89,00 -59,00
Zysk (strata) netto -344,00 -41,00 -121,00 -89,00 -59,00
Aktywa razem 170,00 166,00 505,00 309,00 288,00
Kapitał własny -49,00 -105,00 310,00 224,00 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 126,25 23 126,25 28 626,25 29 626,25 29 626,25
Wartość księgowa na jedną akcję -0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00