STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR (ALIOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 021 243,00 1 024 454,00 1 050 473,00 1 034 938,00 964 891,00
Przychody z tytułu prowizji 267 309,00 242 321,00 264 979,00 277 589,00 281 502,00
Wynik na działalności bankowej 1 024 158,00 997 425,00 997 694,00 982 507,00 963 769,00
Zysk (strata) brutto 250 629,00 197 940,00 72 390,00 217 470,00 53 371,00
Zysk (strata) netto 180 787,00 113 813,00 47 778,00 134 831,00 -13 829,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 550 824,00 6 616 138,00 6 739 479,00 6 873 885,00 6 859 699,00
Liczba akcji 130 553,99 130 553,99 130 553,99 130 553,99 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,39 0,87 0,37 1,03 -0,11
Wartość księgowa na jedną akcję 50,18 50,68 51,62 52,65 52,54
Współczynnik wypłacalności 16,20 0,00 0,00 0,00 16,67
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 020 180,00 1 020 086,00 1 045 660,00 1 028 589,00 964 959,00
Przychody z tytułu prowizji 286 609,00 266 948,00 286 372,00 304 500,00 307 748,00
Wynik na działalności bankowej 1 038 319,00 1 013 652,00 1 002 625,00 997 116,00 983 219,00
Zysk (strata) brutto 252 503,00 184 910,00 54 179,00 200 812,00 55 390,00
Zysk (strata) netto 182 263,00 103 489,00 35 758,00 124 504,00 -19 907,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 485 923,00 6 540 760,00 6 654 001,00 6 779 329,00 6 759 065,00
Liczba akcji 130 553,99 130 553,99 130 553,99 130 553,99 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,40 0,79 0,27 0,95 -0,15
Wartość księgowa na jedną akcję 49,68 50,10 50,97 51,93 51,77
Współczynnik wypłacalności 15,85 15,40 15,84 16,24 16,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 2 395 168,00 2 639 265,00 3 590 604,00 3 958 402,00 4 074 756,00
Przychody z tytułu prowizji 545 655,00 592 337,00 779 465,00 1 043 793,00 1 066 391,00
Wynik na działalności bankowej 2 109 898,00 2 617 997,00 3 607 793,00 3 940 269,00 3 941 395,00
Zysk (strata) brutto 388 582,00 664 214,00 717 164,00 1 013 502,00 541 171,00
Zysk (strata) netto 311 415,00 589 024,00 494 848,00 731 074,00 288 607,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 519 267,00 6 179 812,00 6 734 377,00 6 550 824,00 6 859 699,00
Liczba akcji 72 707,46 129 257,76 12 926,36 130 553,99 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 4,28 4,56 38,28 5,60 2,21
Wartość księgowa na jedną akcję 48,40 47,81 520,98 50,18 52,54
Współczynnik wypłacalności 12,54 13,67 15,34 16,20 16,67
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 2 399 220,00 2 643 881,00 3 601 131,00 3 956 372,00 4 059 294,00
Przychody z tytułu prowizji 545 730,00 590 701,00 805 603,00 1 099 468,00 1 165 568,00
Wynik na działalności bankowej 2 114 357,00 2 619 679,00 3 631 664,00 3 970 311,00 3 996 612,00
Zysk (strata) brutto 386 008,00 648 363,00 689 121,00 988 291,00 495 291,00
Zysk (strata) netto 309 648,00 575 227,00 471 194,00 713 373,00 252 832,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 512 859,00 6 158 883,00 6 689 661,00 6 485 923,00 6 759 065,00
Liczba akcji 72 707,46 129 257,76 12 926,36 130 553,99 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 4,26 4,45 36,45 5,46 1,94
Wartość księgowa na jedną akcję 48,32 47,65 517,52 49,68 51,77
Współczynnik wypłacalności 12,54 13,65 15,21 15,85 16,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.08.2013 2012 Noble Securities 324 000 -
30.08.2013 2014 400 000 -
30.08.2013 2013 339 000 -
29.08.2013 2011 Noble Securities 156 000 -