STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR (ALIOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 997 479,00 992 018,00 1 023 658,00 1 024 454,00 1 050 473,00
Przychody z tytułu prowizji 252 928,00 196 565,00 198 635,00 242 321,00 264 979,00
Wynik na działalności bankowej 995 031,00 991 955,00 1 024 158,00 997 425,00 997 694,00
Zysk (strata) brutto 305 384,00 265 203,00 243 402,00 197 940,00 72 390,00
Zysk (strata) netto 220 284,00 188 889,00 177 544,00 113 813,00 47 778,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 394 808,00 6 568 776,00 6 550 824,00 6 616 138,00 6 739 479,00
Liczba akcji 130 458,72 130 518,72 130 553,99 130 553,99 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,69 1,45 1,36 0,87 0,37
Wartość księgowa na jedną akcję 49,02 50,33 50,18 50,68 51,62
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 991 774,00 995 167,00 1 022 595,00 1 020 086,00 1 045 660,00
Przychody z tytułu prowizji 265 023,00 211 495,00 217 935,00 266 948,00 286 372,00
Wynik na działalności bankowej 998 254,00 997 677,00 1 038 319,00 1 013 652,00 1 002 625,00
Zysk (strata) brutto 276 842,00 247 560,00 245 276,00 184 910,00 54 179,00
Zysk (strata) netto 199 833,00 172 920,00 180 480,00 103 489,00 35 758,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 336 463,00 6 494 177,00 6 485 923,00 6 540 760,00 6 654 001,00
Liczba akcji 130 458,72 130 518,72 130 553,99 130 553,99 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,53 1,33 1,38 0,79 0,27
Wartość księgowa na jedną akcję 48,57 49,76 49,68 50,10 50,97
Współczynnik wypłacalności 15,43 15,26 15,85 15,40 15,84
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 2 048 441,00 2 395 168,00 2 639 265,00 3 590 604,00 3 958 402,00
Przychody z tytułu prowizji 533 478,00 545 655,00 592 337,00 779 465,00 769 887,00
Wynik na działalności bankowej 1 850 854,00 2 109 898,00 2 617 997,00 3 607 793,00 3 940 269,00
Zysk (strata) brutto 413 258,00 388 582,00 664 214,00 717 164,00 1 013 502,00
Zysk (strata) netto 337 030,00 311 415,00 589 024,00 494 848,00 731 074,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 017 804,00 3 519 267,00 6 179 812,00 6 734 377,00 6 550 824,00
Liczba akcji 69 978,37 72 707,46 129 257,76 12 926,36 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 4,82 4,28 4,56 38,28 5,60
Wartość księgowa na jedną akcję 43,13 48,40 47,81 520,98 50,18
Współczynnik wypłacalności 12,86 12,54 13,67 15,34 16,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 2 063 318,00 2 399 220,00 2 643 881,00 3 601 131,00 3 956 372,00
Przychody z tytułu prowizji 533 608,00 545 730,00 590 701,00 805 603,00 825 562,00
Wynik na działalności bankowej 1 840 552,00 2 114 357,00 2 619 679,00 3 631 664,00 3 970 311,00
Zysk (strata) brutto 401 127,00 386 008,00 648 363,00 689 121,00 988 291,00
Zysk (strata) netto 322 744,00 309 648,00 575 227,00 471 194,00 713 373,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 013 163,00 3 512 859,00 6 158 883,00 6 689 661,00 6 485 923,00
Liczba akcji 69 978,37 72 707,46 129 257,76 12 926,36 130 553,99
Zysk (strata) na jedną akcję 4,61 4,26 4,45 36,45 5,46
Wartość księgowa na jedną akcję 43,06 48,32 47,65 517,52 49,68
Współczynnik wypłacalności 12,80 12,54 13,65 15,21 15,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.08.2013 2012 Noble Securities 324 000 -
30.08.2013 2014 400 000 -
30.08.2013 2013 339 000 -
29.08.2013 2011 Noble Securities 156 000 -