STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATD (ATENDE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 61 672,00 60 261,00 58 899,00 41 992,00 64 505,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 707,00 1 508,00 -462,00 -1 723,00 7 059,00
Zysk (strata) brutto 3 545,00 899,00 5 538,00 -2 478,00 13 627,00
Zysk (strata) netto 2 849,00 997,00 5 263,00 -2 040,00 9 835,00
Aktywa razem 168 360,00 174 077,00 169 520,00 140 245,00 157 238,00
Kapitał własny 61 196,00 62 193,00 59 461,00 57 421,00 67 256,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,68 1,71 1,64 1,58 1,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,03 0,15 -0,06 0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 82 832,00 74 112,00 73 006,00 58 475,00 89 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 663,00 2 204,00 117,00 40,00 17 680,00
Zysk (strata) brutto 10 428,00 1 451,00 257,00 -1 048,00 17 763,00
Zysk (strata) netto 7 333,00 1 228,00 -386,00 -1 400,00 12 691,00
Aktywa razem 210 017,00 226 099,00 214 976,00 190 779,00 197 427,00
Kapitał własny 73 772,00 75 001,00 66 619,00 65 227,00 77 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 2,03 2,06 1,83 1,80 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,03 -0,01 -0,04 0,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 226 061,00 172 460,00 233 724,00 208 243,00 225 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 603,00 10 333,00 9 994,00 8 093,00 6 382,00
Zysk (strata) brutto 10 938,00 9 173,00 9 264,00 12 169,00 17 587,00
Zysk (strata) netto 8 950,00 7 303,00 7 570,00 10 679,00 14 056,00
Aktywa razem 175 766,00 145 974,00 261 883,00 168 360,00 157 238,00
Kapitał własny 57 447,00 58 210,00 58 512,00 61 196,00 67 256,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,60 1,61 1,68 1,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,20 0,21 0,29 0,39
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 259 701,00 211 101,00 290 617,00 275 606,00 295 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 626,00 14 586,00 19 737,00 16 274,00 20 041,00
Zysk (strata) brutto 12 230,00 13 206,00 17 643,00 15 139,00 18 423,00
Zysk (strata) netto 9 402,00 10 593,00 12 733,00 10 672,00 12 133,00
Aktywa razem 199 956,00 176 172,00 304 489,00 210 017,00 197 427,00
Kapitał własny 61 540,00 65 656,00 71 096,00 73 772,00 77 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,69 1,81 1,96 2,03 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,29 0,35 0,29 0,33