STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATD (ATENDE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 60 261,00 58 899,00 41 992,00 64 505,00 31 357,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508,00 -462,00 -1 723,00 7 059,00 -628,00
Zysk (strata) brutto 899,00 5 538,00 -2 478,00 13 627,00 -1 661,00
Zysk (strata) netto 997,00 5 263,00 -2 040,00 9 835,00 -1 387,00
Aktywa razem 172 464,00 169 520,00 140 245,00 157 238,00 138 534,00
Kapitał własny 62 193,00 59 461,00 57 421,00 67 256,00 65 869,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,71 1,64 1,58 1,85 1,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,15 -0,06 0,27 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 74 112,00 73 006,00 58 475,00 89 696,00 42 023,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 204,00 117,00 40,00 17 680,00 -692,00
Zysk (strata) brutto 1 451,00 257,00 -1 048,00 17 763,00 -2 364,00
Zysk (strata) netto 1 228,00 -386,00 -1 400,00 12 691,00 -1 817,00
Aktywa razem 225 788,00 214 976,00 190 779,00 197 427,00 176 266,00
Kapitał własny 75 001,00 66 619,00 65 227,00 77 239,00 75 421,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 2,06 1,83 1,80 2,13 2,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,01 -0,04 0,35 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 226 061,00 172 460,00 233 724,00 208 243,00 225 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 603,00 10 333,00 9 994,00 8 093,00 6 382,00
Zysk (strata) brutto 10 938,00 9 173,00 9 264,00 12 169,00 17 587,00
Zysk (strata) netto 8 950,00 7 303,00 7 570,00 10 679,00 14 056,00
Aktywa razem 175 766,00 145 974,00 261 883,00 168 360,00 157 238,00
Kapitał własny 57 447,00 58 210,00 58 512,00 61 196,00 67 256,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,60 1,61 1,68 1,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,20 0,21 0,29 0,39
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 259 701,00 211 101,00 290 617,00 275 606,00 295 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 626,00 14 586,00 19 737,00 16 274,00 20 041,00
Zysk (strata) brutto 12 230,00 13 206,00 17 643,00 15 139,00 18 423,00
Zysk (strata) netto 9 402,00 10 593,00 12 733,00 10 672,00 12 133,00
Aktywa razem 199 956,00 176 172,00 304 489,00 210 017,00 197 427,00
Kapitał własny 61 540,00 65 656,00 71 096,00 73 772,00 77 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,69 1,81 1,96 2,03 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,29 0,35 0,29 0,33