STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATD (ATENDE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 746,00 41 959,00 62 866,00 61 672,00 60 261,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 081,00 220,00 5 247,00 3 707,00 1 508,00
Zysk (strata) brutto -956,00 4 432,00 5 147,00 3 545,00 899,00
Zysk (strata) netto -825,00 4 505,00 4 150,00 2 849,00 997,00
Aktywa razem 153 407,00 143 028,00 165 523,00 168 360,00 174 077,00
Kapitał własny 57 687,00 54 197,00 58 347,00 61 196,00 62 193,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,59 1,49 1,61 1,68 1,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,12 0,11 0,08 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 120,00 57 540,00 78 114,00 82 832,00 74 112,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -35,00 -48,00 5 694,00 10 663,00 2 204,00
Zysk (strata) brutto 27,00 -799,00 5 483,00 10 428,00 1 451,00
Zysk (strata) netto -123,00 -901,00 4 363,00 7 333,00 1 228,00
Aktywa razem 201 451,00 181 532,00 206 307,00 210 017,00 226 099,00
Kapitał własny 70 973,00 62 078,00 66 440,00 73 772,00 75 001,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,95 1,71 1,83 2,03 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,03 0,12 0,20 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 168 865,00 226 061,00 172 460,00 233 724,00 208 243,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 060,00 10 603,00 10 333,00 9 994,00 8 093,00
Zysk (strata) brutto 6 114,00 10 938,00 9 173,00 9 264,00 12 169,00
Zysk (strata) netto 5 175,00 8 950,00 7 303,00 7 570,00 10 679,00
Aktywa razem 131 979,00 175 766,00 145 974,00 261 883,00 168 360,00
Kapitał własny 55 199,00 57 447,00 58 210,00 58 512,00 61 196,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,52 1,58 1,60 1,61 1,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,25 0,20 0,21 0,29
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 207 297,00 259 701,00 211 101,00 290 617,00 275 606,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 701,00 13 626,00 14 586,00 19 737,00 16 274,00
Zysk (strata) brutto 11 698,00 12 230,00 13 206,00 17 643,00 15 139,00
Zysk (strata) netto 8 276,00 9 402,00 10 593,00 12 733,00 10 672,00
Aktywa razem 161 333,00 199 956,00 176 172,00 304 489,00 210 017,00
Kapitał własny 59 182,00 61 540,00 65 656,00 71 096,00 73 772,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,63 1,69 1,81 1,96 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,26 0,29 0,35 0,29