STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKN (PKNORLEN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 883 000,00 24 495 000,00 23 296 000,00 20 290 000,00 22 768 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 628 000,00 1 550 000,00 549 000,00 596 000,00 1 642 000,00
Zysk (strata) brutto 2 189 000,00 1 816 000,00 487 000,00 607 000,00 2 076 000,00
Zysk (strata) netto 1 931 000,00 1 486 000,00 432 000,00 511 000,00 1 683 000,00
Aktywa razem 55 200 000,00 58 070 000,00 54 797 000,00 57 504 000,00 59 486 000,00
Kapitał własny 28 788 000,00 30 333 000,00 31 634 000,00 32 122 000,00 32 308 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 67,31 70,92 73,96 75,10 75,54
Zysk (strata) na jedną akcję 4,52 3,47 1,01 1,20 3,94
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 701 000,00 30 344 000,00 29 420 000,00 25 246 000,00 29 228 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 374 000,00 2 291 000,00 1 214 000,00 996 000,00 2 086 000,00
Zysk (strata) brutto 2 232 000,00 2 548 000,00 1 163 000,00 994 000,00 2 123 000,00
Zysk (strata) netto 1 744 000,00 2 063 000,00 804 000,00 849 000,00 1 602 000,00
Aktywa razem 64 571 000,00 67 456 000,00 64 141 000,00 68 983 000,00 70 770 000,00
Kapitał własny 32 912 000,00 34 836 000,00 35 727 000,00 36 413 000,00 36 630 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 76,95 81,45 83,53 85,14 85,64
Zysk (strata) na jedną akcję 4,08 4,82 1,88 1,99 3,75
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 76 972 000,00 60 466 000,00 53 633 000,00 70 012 000,00 86 997 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -380 000,00 1 769 000,00 3 869 000,00 4 787 000,00 4 624 000,00
Zysk (strata) brutto -4 880 000,00 1 308 000,00 6 069 000,00 7 047 000,00 6 255 000,00
Zysk (strata) netto -4 672 000,00 1 048 000,00 5 364 000,00 6 102 000,00 5 434 000,00
Aktywa razem 37 978 000,00 36 981 000,00 43 072 000,00 49 352 000,00 54 797 000,00
Kapitał własny 16 302 000,00 17 846 000,00 22 168 000,00 27 565 000,00 31 634 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 38,12 41,73 51,83 64,45 73,96
Zysk (strata) na jedną akcję -10,92 2,45 12,54 14,27 12,71
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 106 832 000,00 88 336 000,00 79 553 000,00 95 364 000,00 109 706 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 711 000,00 4 340 000,00 7 532 000,00 8 657 000,00 7 215 000,00
Zysk (strata) brutto -6 246 000,00 3 698 000,00 6 887 000,00 8 717 000,00 7 110 000,00
Zysk (strata) netto -5 811 000,00 2 837 000,00 5 261 000,00 6 655 000,00 5 556 000,00
Aktywa razem 46 725 000,00 48 137 000,00 55 559 000,00 60 664 000,00 64 141 000,00
Kapitał własny 18 771 000,00 22 173 000,00 26 763 000,00 32 197 000,00 35 727 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 43,89 51,84 62,57 75,28 83,53
Zysk (strata) na jedną akcję -13,59 6,63 12,30 15,56 12,99
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.07.2017 2019 DM BOŚ S.A. 97 064 000 5 033 600 -
10.07.2017 2017 DM BOŚ S.A. 91 836 100 6 279 600 -
10.07.2017 2018 DM BOŚ S.A. 95 495 500 5 062 700 -
15.01.2016 2015 DM BOŚ S.A. 87 560 000 3 313 000 -
15.01.2016 2017 DM BOŚ S.A. 74 499 000 3 910 000 -
15.01.2016 2016 DM BOŚ S.A. 73 801 400 4 404 000 -
18.02.2014 2015 DM mBank 122 209 800 2 164 900 -
18.02.2014 2013 DM mBank 11 385 300 176 000 -
18.02.2014 2016 DM mBank 125 057 400 2 678 100 -
18.02.2014 2014 DM mBank 112 543 900 1 904 300 -