STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKN (PKNORLEN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 22 768 000,00 23 608 000,00 22 383 000,00 17 238 000,00 10 863 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 642 000,00 1 281 000,00 603 000,00 -555 000,00 228 000,00
Zysk (strata) brutto 2 076 000,00 1 059 000,00 833 000,00 -3 204 000,00 707 000,00
Zysk (strata) netto 1 683 000,00 868 000,00 712 000,00 -3 022 000,00 582 000,00
Aktywa razem 59 486 000,00 59 556 000,00 60 276 000,00 57 215 000,00 54 939 000,00
Kapitał własny 32 308 000,00 33 090 000,00 34 924 000,00 31 728 000,00 32 038 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 75,54 77,37 81,65 74,18 74,91
Zysk (strata) na jedną akcję 3,94 2,03 1,67 -7,07 1,36
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 29 228 000,00 29 229 000,00 27 500 000,00 22 077 000,00 17 010 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 086 000,00 1 807 000,00 673 000,00 -1 904 000,00 3 963 000,00
Zysk (strata) brutto 2 123 000,00 1 567 000,00 865 000,00 -2 562 000,00 4 063 000,00
Zysk (strata) netto 1 602 000,00 1 266 000,00 772 000,00 -2 244 000,00 3 970 000,00
Aktywa razem 70 770 000,00 71 551 000,00 71 202 000,00 68 361 000,00 82 064 000,00
Kapitał własny 36 630 000,00 38 216 000,00 38 596 000,00 36 322 000,00 39 842 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 85,64 89,35 90,24 84,92 93,15
Zysk (strata) na jedną akcję 3,75 2,96 1,81 -5,25 9,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 60 466 000,00 53 633 000,00 70 012 000,00 86 997 000,00 89 049 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 769 000,00 3 869 000,00 4 787 000,00 4 624 000,00 4 059 000,00
Zysk (strata) brutto 1 308 000,00 6 069 000,00 7 047 000,00 6 255 000,00 5 632 000,00
Zysk (strata) netto 1 048 000,00 5 364 000,00 6 102 000,00 5 434 000,00 4 813 000,00
Aktywa razem 36 981 000,00 43 072 000,00 49 352 000,00 54 797 000,00 60 276 000,00
Kapitał własny 17 846 000,00 22 168 000,00 27 565 000,00 31 634 000,00 34 924 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 41,73 51,83 64,45 73,96 81,65
Zysk (strata) na jedną akcję 2,45 12,54 14,27 12,71 11,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 88 336 000,00 79 553 000,00 95 364 000,00 109 706 000,00 111 203 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 340 000,00 7 532 000,00 8 657 000,00 7 215 000,00 5 365 000,00
Zysk (strata) brutto 3 698 000,00 6 887 000,00 8 717 000,00 7 110 000,00 5 352 000,00
Zysk (strata) netto 2 837 000,00 5 261 000,00 6 655 000,00 5 556 000,00 4 300 000,00
Aktywa razem 48 137 000,00 55 559 000,00 60 664 000,00 64 141 000,00 71 202 000,00
Kapitał własny 22 173 000,00 26 763 000,00 32 197 000,00 35 727 000,00 38 596 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06 427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję 51,84 62,57 75,28 83,53 90,24
Zysk (strata) na jedną akcję 6,63 12,30 15,56 12,99 10,05
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.07.2017 2019 DM BOŚ S.A. 97 064 000 5 033 600 -
10.07.2017 2017 DM BOŚ S.A. 91 836 100 6 279 600 -
10.07.2017 2018 DM BOŚ S.A. 95 495 500 5 062 700 -
15.01.2016 2015 DM BOŚ S.A. 87 560 000 3 313 000 -
15.01.2016 2017 DM BOŚ S.A. 74 499 000 3 910 000 -
15.01.2016 2016 DM BOŚ S.A. 73 801 400 4 404 000 -
18.02.2014 2015 DM mBank 122 209 800 2 164 900 -
18.02.2014 2013 DM mBank 11 385 300 176 000 -
18.02.2014 2016 DM mBank 125 057 400 2 678 100 -
18.02.2014 2014 DM mBank 112 543 900 1 904 300 -