STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMT (ELEMENTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 131,00 381,00 259,00 174,00 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 096,00 -2 676,00 -2 561,00 -2 801,00 -1 802,00
Zysk (strata) brutto -3 706,00 -3 079,00 -2 664,00 -3 625,00 -1 109,00
Zysk (strata) netto -3 491,00 -3 489,00 -2 602,00 -2 982,00 -984,00
Aktywa razem 403 430,00 398 192,00 400 281,00 400 558,00 403 901,00
Kapitał własny 311 513,00 302 884,00 300 282,00 297 300,00 296 316,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 1,83 1,78 1,76 1,74 1,74
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 427 856,00 540 166,00 500 339,00 534 679,00 539 722,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 828,00 13 052,00 13 089,00 16 041,00 15 327,00
Zysk (strata) brutto 12 481,00 9 867,00 11 456,00 11 938,00 13 077,00
Zysk (strata) netto 7 869,00 3 062,00 6 137,00 6 057,00 4 644,00
Aktywa razem 810 470,00 808 070,00 852 813,00 876 015,00 909 458,00
Kapitał własny 488 419,00 486 266,00 492 360,00 497 369,00 485 868,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 2,87 2,85 2,89 2,92 2,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,02 0,04 0,04 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 684,00 144,00 399,00 792,00 789,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 823,00 -4 761,00 -4 850,00 -8 929,00 -8 850,00
Zysk (strata) brutto 418,00 -2 911,00 -3 661,00 -4 082,00 -7 851,00
Zysk (strata) netto 373,00 -2 303,00 -3 945,00 -4 389,00 -8 679,00
Aktywa razem 308 275,00 372 105,00 373 476,00 400 786,00 398 192,00
Kapitał własny 257 090,00 320 741,00 316 723,00 311 562,00 302 884,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 154 824,40 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 1,66 1,88 1,86 1,83 1,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 772 325,00 926 181,00 1 009 710,00 1 394 949,00 1 784 148,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 903,00 52 686,00 62 208,00 52 698,00 53 374,00
Zysk (strata) brutto 32 251,00 48 705,00 57 710,00 39 194,00 45 906,00
Zysk (strata) netto 31 143,00 45 549,00 50 758,00 24 769,00 26 080,00
Aktywa razem 453 777,00 581 525,00 680 794,00 738 719,00 808 070,00
Kapitał własny 275 577,00 341 193,00 441 922,00 461 460,00 486 266,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 154 824,40 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 1,78 2,00 2,59 2,71 2,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,27 0,30 0,15 0,15