STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMT (ELEMENTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 259,00 174,00 487,00 554,00 1 914,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 561,00 -2 801,00 -1 802,00 -2 864,00 -255,00
Zysk (strata) brutto -2 664,00 -3 625,00 -1 109,00 -4 542,00 -1 067,00
Zysk (strata) netto -2 602,00 -2 982,00 -984,00 -5 291,00 -598,00
Aktywa razem 400 281,00 400 558,00 403 901,00 395 969,00 410 435,00
Kapitał własny 300 282,00 297 300,00 296 316,00 291 026,00 290 428,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 1,76 1,74 1,74 1,71 1,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 500 339,00 534 679,00 539 722,00 669 608,00 1 106 803,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 089,00 16 041,00 15 327,00 28 535,00 34 399,00
Zysk (strata) brutto 11 456,00 11 938,00 13 077,00 14 381,00 26 874,00
Zysk (strata) netto 6 137,00 6 057,00 4 644,00 1 066,00 4 572,00
Aktywa razem 852 813,00 876 015,00 909 458,00 1 070 990,00 1 060 651,00
Kapitał własny 492 360,00 497 369,00 485 868,00 465 724,00 448 360,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 2,89 2,92 2,85 2,73 2,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 144,00 399,00 792,00 789,00 1 474,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 761,00 -4 850,00 -8 929,00 -8 850,00 -10 028,00
Zysk (strata) brutto -2 911,00 -3 661,00 -4 082,00 -7 851,00 -11 940,00
Zysk (strata) netto -2 303,00 -3 945,00 -4 389,00 -8 679,00 -11 858,00
Aktywa razem 372 105,00 373 476,00 400 786,00 398 192,00 395 969,00
Kapitał własny 320 741,00 316 723,00 311 562,00 302 884,00 291 026,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 1,88 1,86 1,83 1,78 1,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,03 -0,05 -0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 926 181,00 1 009 710,00 1 394 949,00 1 784 148,00 2 244 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 686,00 62 208,00 52 698,00 53 374,00 72 993,00
Zysk (strata) brutto 48 705,00 57 710,00 39 194,00 45 906,00 50 853,00
Zysk (strata) netto 45 549,00 50 758,00 24 769,00 26 080,00 17 905,00
Aktywa razem 581 525,00 680 794,00 738 719,00 808 070,00 1 070 990,00
Kapitał własny 341 193,00 441 922,00 461 460,00 486 266,00 465 724,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 2,59 2,71 2,85 2,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,30 0,15 0,15 0,11