STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOR (TORPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 328 164,00 419 870,00 542 152,00 256 161,00 389 286,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 304,00 21 789,00 20 334,00 4 927,00 9 427,00
Zysk (strata) brutto -18 968,00 17 008,00 17 496,00 4 899,00 7 530,00
Zysk (strata) netto -20 316,00 12 972,00 13 986,00 3 849,00 5 837,00
Aktywa razem 690 906,00 759 738,00 833 996,00 677 652,00 772 803,00
Kapitał własny 179 572,00 192 699,00 207 100,00 210 746,00 210 924,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,82 8,39 9,02 9,18 9,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,88 0,57 0,61 0,17 0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 335 194,00 424 609,00 555 429,00 263 978,00 400 833,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 582,00 15 947,00 40 468,00 5 147,00 10 143,00
Zysk (strata) brutto 7 319,00 14 569,00 38 154,00 5 637,00 7 988,00
Zysk (strata) netto -1 758,00 10 598,00 14 366,00 3 908,00 6 200,00
Aktywa razem 709 334,00 767 433,00 843 343,00 682 786,00 782 377,00
Kapitał własny 174 817,00 184 825,00 201 810,00 204 627,00 205 651,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,61 8,05 8,79 8,91 8,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,46 0,63 0,17 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 775 405,00 1 219 445,00 743 138,00 701 030,00 1 499 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 647,00 43 356,00 24 128,00 378,00 49 192,00
Zysk (strata) brutto 30 347,00 40 184,00 20 222,00 -3 380,00 17 464,00
Zysk (strata) netto 25 003,00 32 000,00 15 362,00 -13 765,00 8 166,00
Aktywa razem 763 718,00 664 080,00 672 479,00 763 522,00 833 996,00
Kapitał własny 202 521,00 222 823,00 223 307,00 198 819,00 207 100,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,82 9,70 9,72 8,66 9,02
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 1,39 0,67 -0,60 0,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 775 399,00 1 233 105,00 770 152,00 718 887,00 1 525 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 647,00 43 257,00 17 831,00 21 221,00 51 668,00
Zysk (strata) brutto 30 353,00 40 077,00 14 589,00 20 063,00 48 416,00
Zysk (strata) netto 25 009,00 31 954,00 10 331,00 -26 714,00 19 153,00
Aktywa razem 764 510,00 675 918,00 680 857,00 790 445,00 843 343,00
Kapitał własny 203 312,00 223 562,00 218 924,00 182 457,00 201 810,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00 22 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,85 9,73 9,53 7,94 8,79
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 1,39 0,45 -1,16 0,83