STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLC (GLCOSMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 43 581,00 49 569,00 51 757,00 50 687,00 51 898,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -524,00 1 984,00 811,00 1 545,00 2 664,00
Zysk (strata) brutto -968,00 1 156,00 253,00 867,00 1 979,00
Zysk (strata) netto -1 074,00 1 254,00 444,00 784,00 2 351,00
Aktywa razem 329 791,00 331 471,00 331 751,00 324 994,00 331 283,00
Kapitał własny 218 753,00 220 007,00 220 451,00 221 235,00 223 586,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 338,65 87 338,65 87 338,65 87 338,65 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 2,51 2,52 2,52 2,53 2,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 72 666,00 77 628,00 85 048,00 74 518,00 86 277,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 584,00 2 303,00 1 914,00 3 800,00 3 669,00
Zysk (strata) brutto -105,00 999,00 1 427,00 2 608,00 3 531,00
Zysk (strata) netto -992,00 1 019,00 1 103,00 2 215,00 2 808,00
Aktywa razem 330 071,00 331 380,00 330 988,00 321 567,00 334 502,00
Kapitał własny 179 955,00 181 023,00 182 012,00 184 340,00 186 796,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 338,65 87 338,65 87 338,65 87 338,65 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 2,06 2,07 2,08 2,11 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,01 0,01 0,03 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 197 889,00 207 118,00 198 633,00 181 208,00 195 594,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 518,00 -3 669,00 -14 615,00 -1 740,00 3 816,00
Zysk (strata) brutto 4 988,00 -5 403,00 -57 029,00 -4 016,00 1 308,00
Zysk (strata) netto 3 987,00 -5 030,00 -58 497,00 -5 230,00 1 408,00
Aktywa razem 143 868,00 358 353,00 346 605,00 334 493,00 324 994,00
Kapitał własny 65 244,00 266 990,00 221 452,00 219 827,00 221 235,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 533,31 86 076,09 86 326,09 87 338,65 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,84 3,10 2,57 2,52 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,06 -0,68 -0,06 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 226 655,00 313 003,00 305 519,00 300 817,00 309 860,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 937,00 -3 263,00 -20 695,00 -217,00 8 601,00
Zysk (strata) brutto 5 407,00 -5 741,00 -81 190,00 -3 505,00 4 929,00
Zysk (strata) netto 4 293,00 -5 625,00 -78 249,00 -6 580,00 3 345,00
Aktywa razem 147 013,00 431 809,00 347 878,00 335 634,00 321 567,00
Kapitał własny 66 545,00 269 075,00 183 758,00 180 963,00 184 340,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 533,31 86 076,09 86 326,09 87 338,65 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,87 3,13 2,13 2,07 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,07 -0,91 -0,08 0,04