STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLC (GLCOSMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 43 426,00 47 226,00 48 522,00 43 581,00 49 569,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 232,00 -1 017,00 176,00 -524,00 1 984,00
Zysk (strata) brutto -371,00 -1 541,00 -600,00 -968,00 1 156,00
Zysk (strata) netto -441,00 -1 481,00 -1 706,00 -1 074,00 1 254,00
Aktywa razem 339 664,00 336 153,00 334 493,00 329 791,00 331 471,00
Kapitał własny 223 011,00 221 530,00 219 827,00 218 753,00 220 007,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 326,09 86 326,09 87 338,65 87 338,65 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 2,58 2,57 2,52 2,51 2,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 72 040,00 80 686,00 77 456,00 72 666,00 77 628,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108,00 -179,00 -40,00 584,00 2 303,00
Zysk (strata) brutto -586,00 -980,00 -1 328,00 -105,00 999,00
Zysk (strata) netto -903,00 -1 234,00 -3 209,00 -992,00 1 019,00
Aktywa razem 341 772,00 337 770,00 335 634,00 330 071,00 331 380,00
Kapitał własny 185 308,00 184 093,00 180 963,00 179 955,00 181 023,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 326,09 86 326,09 87 338,65 87 338,65 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 2,15 2,13 2,07 2,06 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,04 -0,01 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 168 333,00 197 889,00 207 118,00 198 633,00 181 208,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 296,00 6 518,00 -3 669,00 -14 615,00 -1 740,00
Zysk (strata) brutto 8 548,00 4 988,00 -5 403,00 -57 029,00 -4 016,00
Zysk (strata) netto 6 412,00 3 987,00 -5 030,00 -58 497,00 -5 230,00
Aktywa razem 137 480,00 143 868,00 358 353,00 346 605,00 334 493,00
Kapitał własny 64 810,00 65 244,00 266 990,00 221 452,00 219 827,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 533,31 35 533,31 86 076,09 86 326,09 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,82 1,84 3,10 2,57 2,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,11 -0,06 -0,68 -0,06
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 172 549,00 226 655,00 313 003,00 305 519,00 300 817,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 989,00 6 937,00 -3 263,00 -20 695,00 -217,00
Zysk (strata) brutto 9 237,00 5 407,00 -5 741,00 -81 190,00 -3 505,00
Zysk (strata) netto 7 080,00 4 293,00 -5 625,00 -78 249,00 -6 580,00
Aktywa razem 142 372,00 147 013,00 431 809,00 347 878,00 335 634,00
Kapitał własny 65 802,00 66 545,00 269 075,00 183 758,00 180 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 533,31 35 533,31 86 076,09 86 326,09 87 338,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,85 1,87 3,13 2,13 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,12 -0,07 -0,91 -0,08