STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EDN (EDISON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 035,00 1 067,00 1 252,00 1 528,00 1 747,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27,00 -8,00 170,00 349,00 -895,00
Zysk (strata) brutto -692,00 -827,00 -1 472,00 318,00 -654,00
Zysk (strata) netto -589,00 -704,00 -1 451,00 270,00 -628,00
Aktywa razem 8 302,00 7 814,00 6 474,00 6 450,00 3 777,00
Kapitał własny 4 505,00 3 801,00 2 350,00 2 620,00 1 992,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 951,57 2 951,57 2 951,57 2 951,57 2 951,57
Wartość księgowa na jedną akcję 1,53 1,29 0,80 0,89 0,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 -0,24 -0,49 0,09 -0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 733,00 3 109,00 3 481,00 3 909,00 4 395,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 347,00 472,00 480,00 329,00 299,00
Zysk (strata) brutto 245,00 -582,00 147,00 2 947,00 -3 158,00
Zysk (strata) netto 187,00 -484,00 85,00 2 492,00 -2 888,00
Aktywa razem 2 184,00 3 087,00 3 512,00 8 464,00 6 474,00
Kapitał własny 1 645,00 2 661,00 2 746,00 5 238,00 2 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 451,57 2 951,57 2 951,57 2 951,57 2 951,57
Wartość księgowa na jedną akcję 1,13 0,90 0,93 1,78 0,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 -0,16 0,03 0,84 -0,98