STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MTL (MEDIATEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 61,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -151,00 -89,00 -29,00 -190,00 -15,00
Zysk (strata) brutto -155,00 -93,00 -33,00 -196,00 -18,00
Zysk (strata) netto -155,00 -93,00 -33,00 -196,00 -18,00
Aktywa razem 409,00 441,00 445,00 203,00 204,00
Kapitał własny -2 601,00 -2 694,00 -2 727,00 -2 923,00 -2 941,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 130 848,65 130 848,65 130 848,65 130 848,65 130 848,65
Wartość księgowa na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 6 629,00 6 019,00 6 341,00 7 047,00 5 073,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 010,00 76,00 -1 813,00 -6 236,00 -2 812,00
Zysk (strata) brutto -2 666,00 -1 683,00 -3 610,00 -11 105,00 -4 937,00
Zysk (strata) netto -2 380,00 -1 301,00 -2 958,00 -9 631,00 -3 982,00
Aktywa razem 323 490,00 321 300,00 320 106,00 315 600,00 313 342,00
Kapitał własny 88 419,00 95 129,00 92 169,00 82 538,00 77 807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 130 848,65 130 848,65 130 848,65 130 848,65 130 848,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,68 0,73 0,70 0,63 0,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,02 -0,07 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 739,00 443,00 -1 249,00 -369,00 -459,00
Zysk (strata) brutto -13 991,00 105,00 -373 213,00 -163 186,00 -477,00
Zysk (strata) netto -13 991,00 105,00 -373 213,00 -163 186,00 -477,00
Aktywa razem 603,00 534 995,00 163 044,00 298,00 203,00
Kapitał własny -158,00 533 973,00 160 740,00 -2 446,00 -2 923,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 569,58 130 848,65 130 848,65 130 848,65 130 848,65
Wartość księgowa na jedną akcję -0,02 4,08 1,23 -0,02 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -2,13 0,00 -2,85 -1,25 -0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 164 628,00 99 006,00 48 813,00 28 483,00 26 036,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 961,00 36 828,00 -46 644,00 -62 145,00 -8 983,00
Zysk (strata) brutto 62 413,00 36 294,00 -55 205,00 -70 967,00 -19 064,00
Zysk (strata) netto 49 518,00 23 991,00 -47 627,00 -65 114,00 -16 270,00
Aktywa razem 594 544,00 568 604,00 480 823,00 332 886,00 315 600,00
Kapitał własny 322 078,00 331 024,00 283 378,00 98 807,00 82 538,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 569,58 130 848,65 130 848,65 130 848,65 130 848,65
Wartość księgowa na jedną akcję 49,03 2,53 2,17 0,76 0,63
Zysk (strata) na jedną akcję 7,54 0,18 -0,36 -0,50 -0,12
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.01.2007 2006 DM AmerBrokers S.A. 75 923 3 600 -
14.04.2004 2004 DM PKO BP 26 760 1 622 -
14.04.2004 2003 DM PKO BP 22 332 24 -
14.04.2004 2006 DM PKO BP 59 201 4 631 -
14.04.2004 2005 DM PKO BP 40 412 3 475 -
13.04.2004 2006 zarząd 59 900 4 473 -
13.04.2004 2003 zarząd 22 300 104 -
13.04.2004 2004 zarząd 26 890 1 652 -
13.04.2004 2005 zarząd 40 150 2 846 -