STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TMR (TATRY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 386 757,00 406 547,00 409 269,00 495 104,00 473 320,00
Kapitał własny 118 553,00 115 349,00 128 928,00 122 922,00 132 960,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 17,68 17,20 19,22 18,33 19,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 400 293,00 438 341,00 454 223,00 521 684,00 503 162,00
Kapitał własny 115 800,00 111 561,00 122 813,00 113 681,00 122 535,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 17,27 16,63 18,31 16,95 18,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 933,00 67 396,00 77 921,00 90 393,00 96 189,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 688,00 11 912,00 14 048,00 19 670,00 19 838,00
Zysk (strata) brutto -816,00 683,00 6 394,00 10 780,00 9 327,00
Zysk (strata) netto -225,00 19,00 4 814,00 9 223,00 7 573,00
Aktywa razem 354 712,00 360 302,00 371 765,00 406 547,00 495 104,00
Kapitał własny 101 252,00 101 276,00 106 091,00 115 349,00 122 922,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,10 15,10 15,82 17,20 18,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,00 0,72 1,38 1,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 934,00 69 991,00 80 577,00 95 683,00 108 020,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 094,00 11 112,00 12 075,00 17 688,00 17 421,00
Zysk (strata) brutto 92,00 -123,00 4 058,00 7 821,00 3 284,00
Zysk (strata) netto 703,00 -677,00 3 061,00 7 370,00 3 173,00
Aktywa razem 359 619,00 360 921,00 375 701,00 438 341,00 521 684,00
Kapitał własny 102 065,00 101 016,00 103 995,00 111 561,00 113 681,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,22 15,06 15,51 16,63 16,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,10 0,46 1,10 0,47