STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TMR (TATRY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 406 547,00 409 269,00 495 104,00 473 320,00 483 663,00
Kapitał własny 115 349,00 128 928,00 122 922,00 132 960,00 124 461,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 17,20 19,22 18,33 19,82 18,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 438 341,00 454 223,00 521 684,00 503 162,00 533 858,00
Kapitał własny 111 561,00 122 813,00 113 681,00 122 535,00 110 067,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 16,63 18,31 16,95 18,27 16,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 67 396,00 77 921,00 90 393,00 96 189,00 106 194,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 912,00 14 048,00 19 670,00 19 838,00 14 633,00
Zysk (strata) brutto 683,00 6 394,00 10 780,00 9 327,00 5 316,00
Zysk (strata) netto 19,00 4 814,00 9 223,00 7 573,00 4 087,00
Aktywa razem 360 302,00 371 765,00 406 547,00 495 104,00 483 663,00
Kapitał własny 101 276,00 106 091,00 115 349,00 122 922,00 124 461,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,10 15,82 17,20 18,33 18,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,72 1,38 1,13 0,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 69 991,00 80 577,00 95 683,00 108 020,00 126 392,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 112,00 12 075,00 17 688,00 19 245,00 12 723,00
Zysk (strata) brutto -123,00 4 058,00 7 821,00 3 284,00 -1 714,00
Zysk (strata) netto -677,00 3 061,00 7 370,00 3 173,00 -2 286,00
Aktywa razem 360 921,00 375 701,00 438 341,00 521 684,00 533 858,00
Kapitał własny 101 016,00 103 995,00 111 561,00 113 681,00 110 067,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20 6 707,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,06 15,51 16,63 16,95 16,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,46 1,10 0,47 -0,34