STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KKH (KKHERBAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 538,00 471,00 470,00 582,00 595,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9,00 -97,00 -61,00 2,00 -14,00
Zysk (strata) brutto 9,00 -100,00 -68,00 11,00 -30,00
Zysk (strata) netto 7,00 -100,00 -68,00 15,00 -30,00
Aktywa razem 1 747,00 1 658,00 1 487,00 1 863,00 1 841,00
Kapitał własny 1 429,00 1 329,00 1 261,00 1 270,00 1 241,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 405,72 7 405,72 7 405,72 7 405,72 7 405,72
Wartość księgowa na jedną akcję 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 457,00 1 777,00 1 529,00 1 522,00 2 061,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100,00 -19,00 39,00 89,00 -152,00
Zysk (strata) brutto 91,00 -29,00 2,00 -8,00 -153,00
Zysk (strata) netto 74,00 -28,00 -5,00 -14,00 -152,00
Aktywa razem 1 417,00 1 330,00 1 586,00 1 611,00 1 863,00
Kapitał własny 1 133,00 1 105,00 1 436,00 1 422,00 1 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 255,72 4 255,72 7 405,72 7 405,72 7 405,72
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,26 0,19 0,19 0,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,01 -0,00 -0,00 -0,02