STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VVD (VIVID)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 359,00 4 444,00 4 915,00 4 768,00 4 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 355,00 -5 178,00 -2 065,00 4 177,00 -420,00
Zysk (strata) brutto -1 683,00 -4 351,00 -1 989,00 2 642,00 -664,00
Zysk (strata) netto -1 745,00 -4 359,00 -1 989,00 2 650,00 -665,00
Aktywa razem 39 067,00 64 766,00 60 652,00 34 730,00 35 807,00
Kapitał własny 19 015,00 45 108,00 41 846,00 15 736,00 15 070,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 268,72 28 268,72 29 743,40 29 743,40 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 1,60 1,41 0,53 0,51
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,15 -0,07 0,09 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 359,00 4 444,00 4 915,00 4 768,00 4 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 357,00 -914,00 -1 096,00 -1 061,00 -420,00
Zysk (strata) brutto -1 687,00 -976,00 -1 434,00 -1 291,00 -664,00
Zysk (strata) netto -1 748,00 -984,00 -1 434,00 -1 283,00 -665,00
Aktywa razem 39 024,00 37 533,00 33 784,00 34 686,00 35 763,00
Kapitał własny 18 726,00 17 618,00 14 912,00 15 693,00 15 026,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 268,72 28 268,72 29 743,40 29 743,40 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,66 0,62 0,50 0,53 0,51
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,04 -0,05 -0,04 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 688,00 20 573,00 22 753,00 17 749,00 17 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 102,00 47 827,00 -10 414,00 440,00 -4 421,00
Zysk (strata) brutto 1 091,00 47 872,00 -7 430,00 -1 157,00 -5 381,00
Zysk (strata) netto 426,00 47 497,00 -5 567,00 -1 219,00 -5 442,00
Aktywa razem 13 734,00 83 344,00 71 293,00 40 734,00 34 730,00
Kapitał własny 3 343,00 60 150,00 54 809,00 20 452,00 15 736,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 300,00 27 945,47 27 945,47 28 268,72 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,13 2,15 1,96 0,72 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 1,70 -0,20 -0,04 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 688,00 17 316,00 22 753,00 17 655,00 17 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 102,00 -1 024,00 3 414,00 798,00 -4 427,00
Zysk (strata) brutto 1 393,00 -1 179,00 3 028,00 -1 068,00 -5 388,00
Zysk (strata) netto 671,00 7 587,00 2 996,00 -8 252,00 -5 449,00
Aktywa razem 14 037,00 39 572,00 41 437,00 38 552,00 34 686,00
Kapitał własny 3 588,00 20 817,00 24 587,00 18 012,00 15 693,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 300,00 27 945,47 27 945,47 28 268,72 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,75 0,88 0,64 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,27 0,11 -0,29 -0,18