STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VVD (VIVID)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 444,00 4 915,00 4 768,00 4 152,00 4 184,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 030,00 -2 065,00 4 177,00 -420,00 70,00
Zysk (strata) brutto -1 093,00 -1 989,00 2 642,00 -664,00 -243,00
Zysk (strata) netto -1 101,00 -1 989,00 2 650,00 -665,00 -315,00
Aktywa razem 38 008,00 60 652,00 34 730,00 35 807,00 36 956,00
Kapitał własny 18 158,00 41 846,00 15 736,00 15 070,00 14 891,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 268,72 29 743,40 29 743,40 29 743,40 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,64 1,41 0,53 0,51 0,50
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,07 0,09 -0,02 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 444,00 4 915,00 4 768,00 4 152,00 4 184,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 168,00 -1 096,00 -1 061,00 -420,00 69,00
Zysk (strata) brutto -1 230,00 -1 434,00 -1 291,00 -664,00 -244,00
Zysk (strata) netto -1 238,00 -1 434,00 -1 283,00 -665,00 -317,00
Aktywa razem 38 108,00 33 784,00 34 686,00 35 763,00 36 911,00
Kapitał własny 18 003,00 14 912,00 15 693,00 15 026,00 14 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 268,72 29 743,40 29 743,40 29 743,40 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,64 0,50 0,53 0,51 0,50
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 688,00 20 573,00 22 753,00 17 749,00 17 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 102,00 47 827,00 -10 414,00 440,00 -4 421,00
Zysk (strata) brutto 1 091,00 47 872,00 -7 430,00 -1 157,00 -5 381,00
Zysk (strata) netto 426,00 47 497,00 -5 567,00 -1 219,00 -5 442,00
Aktywa razem 13 734,00 83 344,00 71 293,00 40 734,00 34 730,00
Kapitał własny 3 343,00 60 150,00 54 809,00 20 452,00 15 736,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 300,00 27 945,47 27 945,47 28 268,72 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,13 2,15 1,96 0,72 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 1,70 -0,20 -0,04 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 688,00 17 316,00 22 753,00 17 655,00 17 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 102,00 -1 024,00 3 414,00 798,00 -4 427,00
Zysk (strata) brutto 1 393,00 -1 179,00 3 028,00 -1 068,00 -5 388,00
Zysk (strata) netto 671,00 7 587,00 2 996,00 -8 252,00 -5 449,00
Aktywa razem 14 037,00 39 572,00 41 437,00 38 552,00 34 686,00
Kapitał własny 3 588,00 20 817,00 24 587,00 18 012,00 15 693,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 300,00 27 945,47 27 945,47 28 268,72 29 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,75 0,88 0,64 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,27 0,11 -0,29 -0,18