STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG (MERLINGRP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 493,00 457,00 399,00 376,00 307,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -369,00 -267,00 -170,00 -522,00 -176,00
Zysk (strata) brutto -847,00 -782,00 -15 033,00 -1 432,00 -1 010,00
Zysk (strata) netto -877,00 -630,00 -14 966,00 -1 677,00 -1 008,00
Aktywa razem 92 505,00 96 790,00 85 412,00 84 349,00 84 141,00
Kapitał własny 55 291,00 54 660,00 42 694,00 41 017,00 40 009,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 89 776,09 175 786,08 175 786,08 175 786,08 175 786,08
Wartość księgowa na jedną akcję 0,62 0,31 0,24 0,23 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,09 -0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 18 277,00 11 077,00 16 049,00 19 790,00 8 523,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 785,00 -4 324,00 -3 223,00 -5 075,00 -2 852,00
Zysk (strata) brutto -4 820,00 -5 266,00 -16 771,00 -6 144,00 -3 786,00
Zysk (strata) netto -4 900,00 -5 400,00 -16 700,00 -6 194,00 -3 947,00
Aktywa razem 110 395,00 108 646,00 51 431,00 46 318,00 43 770,00
Kapitał własny 18 504,00 13 103,00 -597,00 -6 791,00 -10 738,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 89 776,09 175 786,08 175 786,08 175 786,08 175 786,08
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,08 -0,00 -0,04 -0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,03 -0,10 -0,04 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 262,00 1 242,00 1 725,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -96,00 -3 332,00 -593,00 -1 773,00 -1 328,00
Zysk (strata) brutto -113,00 -3 390,00 -2 504,00 -3 468,00 -18 094,00
Zysk (strata) netto -338,00 -3 390,00 -2 504,00 -3 408,00 -18 151,00
Aktywa razem 3 653,00 21 891,00 55 153,00 89 934,00 84 349,00
Kapitał własny 3 242,00 19 852,00 44 374,00 42 966,00 41 017,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 460,00 1 460,00 89 776,09 89 776,09 175 786,08
Wartość księgowa na jedną akcję 2,22 13,60 0,49 0,48 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -2,32 -0,03 -0,04 -0,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 18 027,00 39 215,00 63 035,00 65 192,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -96,00 -9 514,00 -7 234,00 -20 911,00 -16 407,00
Zysk (strata) brutto -113,00 -9 639,00 -10 144,00 -24 760,00 -33 000,00
Zysk (strata) netto -338,00 -9 639,00 -10 160,00 -28 516,00 -33 195,00
Aktywa razem 3 653,00 27 220,00 117 185,00 121 409,00 46 318,00
Kapitał własny 3 242,00 19 852,00 36 718,00 10 202,00 -6 791,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 460,00 1 460,00 89 776,09 89 776,09 175 786,08
Wartość księgowa na jedną akcję 2,22 13,60 0,41 0,11 -0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -6,60 -0,11 -0,32 -0,19