STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG (MERLINGRP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 387,00 439,00 493,00 457,00 399,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -419,00 -842,00 -369,00 -267,00 -170,00
Zysk (strata) brutto -1 016,00 -1 065,00 -847,00 -782,00 -15 033,00
Zysk (strata) netto -1 016,00 -1 005,00 -877,00 -630,00 -14 966,00
Aktywa razem 66 739,00 89 934,00 92 505,00 96 790,00 85 412,00
Kapitał własny 43 969,00 42 966,00 55 291,00 54 660,00 42 694,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 89 776,09 89 776,09 89 776,09 175 786,09 175 786,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,49 0,48 0,62 0,31 0,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 294,00 33 204,00 18 277,00 11 077,00 16 049,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 295,00 -9 464,00 -3 785,00 -4 324,00 -3 223,00
Zysk (strata) brutto -5 131,00 -10 959,00 -4 820,00 -5 266,00 -16 771,00
Zysk (strata) netto -5 121,00 -14 708,00 -4 900,00 -5 400,00 -16 700,00
Aktywa razem 113 689,00 121 409,00 110 395,00 108 646,00 51 431,00
Kapitał własny 24 908,00 10 202,00 18 504,00 13 103,00 -597,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 89 776,09 89 776,09 89 776,09 175 786,09 175 786,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 0,11 0,21 0,08 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,16 -0,06 -0,03 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 355,00 0,00 0,00 262,00 1 242,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107,00 -96,00 -3 332,00 -593,00 -1 773,00
Zysk (strata) brutto 96,00 -113,00 -3 390,00 -2 504,00 -3 468,00
Zysk (strata) netto 69,00 -338,00 -3 390,00 -2 504,00 -3 408,00
Aktywa razem 3 788,00 3 653,00 21 891,00 55 153,00 89 934,00
Kapitał własny 3 410,00 3 242,00 19 852,00 44 374,00 42 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 460,00 1 460,00 1 460,00 89 776,09 89 776,09
Wartość księgowa na jedną akcję 2,34 2,22 13,60 0,49 0,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,23 -2,32 -0,03 -0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 731,00 0,00 18 027,00 39 215,00 63 035,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 218,00 -96,00 -9 514,00 -7 234,00 -20 911,00
Zysk (strata) brutto -1 284,00 -113,00 -9 639,00 -10 144,00 -24 760,00
Zysk (strata) netto -1 122,00 -338,00 -9 639,00 -10 160,00 -28 516,00
Aktywa razem 8 576,00 3 653,00 27 220,00 117 185,00 121 409,00
Kapitał własny 3 350,00 3 242,00 19 852,00 36 718,00 10 202,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 460,00 1 460,00 1 460,00 89 776,09 89 776,09
Wartość księgowa na jedną akcję 2,29 2,22 13,60 0,41 0,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,77 -0,23 -6,60 -0,11 -0,32