STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BST (BEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 334,00 58 472,00 22 839,00 27 116,00 19 444,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 840,00 40 827,00 5 925,00 8 226,00 -370,00
Zysk (strata) brutto -10 637,00 35 528,00 1 382,00 4 358,00 -3 352,00
Zysk (strata) netto -7 594,00 28 782,00 709,00 3 058,00 -4 268,00
Aktywa razem 850 103,00 903 427,00 856 561,00 816 793,00 811 976,00
Kapitał własny 203 638,00 232 234,00 232 041,00 235 370,00 231 376,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 8,85 10,09 10,08 10,23 10,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,33 1,25 0,03 0,13 -0,19
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 56 038,00 53 038,00 26 254,00 64 721,00 71 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 795,00 29 061,00 -8 885,00 35 218,00 37 713,00
Zysk (strata) brutto 16 349,00 17 391,00 -18 395,00 26 076,00 27 791,00
Zysk (strata) netto 13 936,00 13 898,00 -15 356,00 30 014,00 20 000,00
Aktywa razem 1 218 667,00 1 349 399,00 1 283 348,00 1 254 137,00 1 278 859,00
Kapitał własny 449 526,00 463 403,00 450 558,00 471 232,00 488 656,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 19,53 20,14 19,58 20,48 21,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,61 0,60 -0,67 -0,89 0,87
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 48 664,00 115 923,00 88 798,00 111 849,00 116 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 696,00 78 048,00 33 363,00 45 827,00 42 154,00
Zysk (strata) brutto 89 979,00 66 242,00 -52 984,00 16 411,00 16 562,00
Zysk (strata) netto 95 943,00 69 911,00 -54 994,00 12 842,00 12 495,00
Aktywa razem 367 869,00 570 812,00 624 760,00 905 540,00 856 561,00
Kapitał własny 194 520,00 203 060,00 185 867,00 219 769,00 232 041,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 853,22 20 853,22 22 216,18 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,33 9,74 8,37 9,55 10,08
Zysk (strata) na jedną akcję 4,60 3,35 -2,48 0,56 0,54
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 106 228,00 140 908,00 210 278,00 198 573,00 190 150,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 927,00 88 241,00 133 582,00 91 356,00 75 059,00
Zysk (strata) brutto 59 435,00 71 320,00 39 768,00 56 060,00 35 632,00
Zysk (strata) netto 58 884,00 81 809,00 38 245,00 54 552,00 32 072,00
Aktywa razem 416 893,00 694 108,00 904 865,00 1 239 079,00 1 283 348,00
Kapitał własny 199 803,00 282 929,00 356 127,00 422 680,00 450 558,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 853,22 20 853,22 22 216,18 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,58 13,57 16,03 18,37 19,58
Zysk (strata) na jedną akcję 2,82 3,92 1,72 2,37 1,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.12.1996 1999 zarząd 90 000 35 600 -