STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BST (BEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 144,00 17 334,00 58 472,00 22 839,00 27 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 758,00 -2 840,00 40 827,00 5 925,00 8 226,00
Zysk (strata) brutto -9 711,00 -10 637,00 35 528,00 1 382,00 4 358,00
Zysk (strata) netto -9 402,00 -7 594,00 28 782,00 709,00 3 058,00
Aktywa razem 925 924,00 850 103,00 903 427,00 856 561,00 816 793,00
Kapitał własny 210 797,00 203 638,00 232 234,00 232 041,00 235 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,16 8,85 10,09 10,08 10,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,41 -0,33 1,25 0,03 0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 54 820,00 56 038,00 53 038,00 26 254,00 64 721,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 088,00 24 795,00 29 061,00 -8 885,00 35 218,00
Zysk (strata) brutto 20 287,00 16 349,00 17 391,00 -18 395,00 26 076,00
Zysk (strata) netto 19 814,00 13 936,00 13 898,00 -15 356,00 30 014,00
Aktywa razem 1 258 569,00 1 218 667,00 1 349 399,00 1 283 348,00 1 254 137,00
Kapitał własny 442 646,00 449 526,00 463 403,00 450 558,00 471 232,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 19,23 19,53 20,14 19,58 20,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,85 0,61 0,60 -0,67 -0,89
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 48 664,00 115 923,00 88 798,00 111 849,00 116 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 696,00 78 048,00 33 363,00 45 827,00 42 154,00
Zysk (strata) brutto 89 979,00 66 242,00 -52 984,00 16 411,00 16 562,00
Zysk (strata) netto 95 943,00 69 911,00 -54 994,00 12 842,00 12 495,00
Aktywa razem 367 869,00 570 812,00 624 760,00 905 540,00 856 561,00
Kapitał własny 194 520,00 203 060,00 185 867,00 219 769,00 232 041,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 853,22 20 853,22 22 216,18 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,33 9,74 8,37 9,55 10,08
Zysk (strata) na jedną akcję 4,60 3,35 -2,48 0,56 0,54
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 106 228,00 140 908,00 210 278,00 198 573,00 190 150,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 927,00 88 241,00 133 582,00 91 356,00 75 059,00
Zysk (strata) brutto 59 435,00 71 320,00 39 768,00 56 060,00 35 632,00
Zysk (strata) netto 58 884,00 81 809,00 38 245,00 54 552,00 32 072,00
Aktywa razem 416 893,00 694 108,00 904 865,00 1 239 079,00 1 283 348,00
Kapitał własny 199 803,00 282 929,00 356 127,00 422 680,00 450 558,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 853,22 20 853,22 22 216,18 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,58 13,57 16,03 18,37 19,58
Zysk (strata) na jedną akcję 2,82 3,92 1,72 2,37 1,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.12.1996 1999 zarząd 90 000 35 600 -