STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BST (BEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 58 472,00 22 839,00 27 116,00 19 444,00 24 053,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 827,00 5 925,00 8 226,00 -370,00 2 637,00
Zysk (strata) brutto 35 528,00 1 382,00 4 358,00 -3 352,00 -1 495,00
Zysk (strata) netto 28 782,00 709,00 3 058,00 -4 268,00 -2 029,00
Aktywa razem 903 427,00 856 561,00 816 793,00 811 976,00 812 166,00
Kapitał własny 232 234,00 232 041,00 235 370,00 231 376,00 229 624,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 10,09 10,08 10,23 10,05 9,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,25 0,03 0,13 -0,19 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 53 038,00 26 254,00 64 721,00 71 500,00 69 612,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 061,00 -8 885,00 35 218,00 37 713,00 36 034,00
Zysk (strata) brutto 17 391,00 -18 395,00 26 076,00 27 791,00 29 427,00
Zysk (strata) netto 13 898,00 -15 356,00 30 014,00 20 000,00 23 298,00
Aktywa razem 1 349 399,00 1 283 348,00 1 254 137,00 1 278 859,00 1 293 872,00
Kapitał własny 463 403,00 450 558,00 471 232,00 488 656,00 511 972,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 20,14 19,58 20,48 21,23 22,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,60 -0,67 -0,89 0,87 1,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 48 664,00 115 923,00 88 798,00 111 849,00 116 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 696,00 78 048,00 33 363,00 45 827,00 42 154,00
Zysk (strata) brutto 89 979,00 66 242,00 -52 984,00 16 411,00 16 562,00
Zysk (strata) netto 95 943,00 69 911,00 -54 994,00 12 842,00 12 495,00
Aktywa razem 367 869,00 570 812,00 624 760,00 905 540,00 856 561,00
Kapitał własny 194 520,00 203 060,00 185 867,00 219 769,00 232 041,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 853,22 20 853,22 22 216,18 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,33 9,74 8,37 9,55 10,08
Zysk (strata) na jedną akcję 4,60 3,35 -2,48 0,56 0,54
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 106 228,00 140 908,00 210 278,00 198 573,00 190 150,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 927,00 88 241,00 133 582,00 91 356,00 75 059,00
Zysk (strata) brutto 59 435,00 71 320,00 39 768,00 56 060,00 35 632,00
Zysk (strata) netto 58 884,00 81 809,00 38 245,00 54 552,00 32 072,00
Aktywa razem 416 893,00 694 108,00 904 865,00 1 239 079,00 1 283 348,00
Kapitał własny 199 803,00 282 929,00 356 127,00 422 680,00 450 558,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 853,22 20 853,22 22 216,18 23 014,83 23 014,83
Wartość księgowa na jedną akcję 9,58 13,57 16,03 18,37 19,58
Zysk (strata) na jedną akcję 2,82 3,92 1,72 2,37 1,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.12.1996 1999 zarząd 90 000 35 600 -