STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KDM (KDMSHIPING)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IVQ'14 IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem - 25 376,00 25 356,00 25 383,00 25 459,00
Kapitał własny - 23 589,00 23 428,00 23 247,00 23 043,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 9 296,00 9 296,00 9 296,00 9 296,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,54 2,52 2,50 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 43 779,00 38 559,00 39 115,00 37 381,00 34 038,00
Kapitał własny 37 498,00 30 924,00 33 323,00 32 516,00 33 009,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 296,00 9 296,00 9 296,00 9 296,00 9 296,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,03 3,33 3,59 3,50 3,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 3 098,00 252,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -89,00 -167,00 -127,00 -198,00
Zysk (strata) brutto - -95,00 -161,00 -181,00 -203,00
Zysk (strata) netto - -95,00 -161,00 -181,00 -203,00
Aktywa razem - 25 376,00 25 356,00 25 383,00 25 459,00
Kapitał własny - 23 589,00 23 428,00 23 247,00 23 043,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 9 296,00 9 296,00 9 296,00 9 296,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,54 2,52 2,50 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,01 -0,02 -0,02 -0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 31 486,00 22 172,00 20 629,00 26 096,00 28 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 438,00 -13 842,00 -4 728,00 -6 646,00 1 149,00
Zysk (strata) brutto 6 336,00 -13 842,00 -4 737,00 -6 709,00 1 088,00
Zysk (strata) netto 6 769,00 -13 214,00 -5 839,00 -8 199,00 1 120,00
Aktywa razem 76 744,00 53 028,00 45 992,00 38 559,00 37 381,00
Kapitał własny 67 047,00 46 442,00 40 062,00 30 924,00 32 516,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 296,00 9 296,00 9 296,00 9 296,00 9 296,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,21 5,00 4,31 3,33 3,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 -1,42 -0,63 -0,88 0,12