STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH (ARCHICOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 984,00 3 719,00 9 186,00 5 191,00 8 278,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14,00 -84,00 4 458,00 1 320,00 3 752,00
Zysk (strata) brutto 4 870,00 5 468,00 13 129,00 3 649,00 32 733,00
Zysk (strata) netto 4 749,00 4 169,00 4 565,00 929,00 32 352,00
Aktywa razem 815 570,00 860 691,00 859 355,00 861 798,00 970 269,00
Kapitał własny 538 270,00 542 971,00 545 250,00 546 179,00 549 010,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 605,94 25 742,30 25 742,30 25 742,30 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 21,02 21,09 21,18 21,22 21,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,16 0,18 0,04 1,26
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 77 166,00 67 131,00 264 873,00 57 096,00 238 434,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 030,00 3 352,00 60 898,00 3 982,00 75 246,00
Zysk (strata) brutto 6 811,00 2 143,00 60 034,00 3 231,00 72 814,00
Zysk (strata) netto 4 905,00 1 983,00 39 981,00 2 858,00 56 979,00
Aktywa razem 1 147 158,00 1 264 739,00 1 171 439,00 1 277 663,00 1 308 545,00
Kapitał własny 419 221,00 423 136,00 461 372,00 464 473,00 493 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 605,94 25 742,30 25 742,30 25 742,30 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 16,37 16,44 17,92 18,04 19,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,08 1,55 0,11 2,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 159,00 6 799,00 19 132,00 16 891,00 19 545,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 047,00 2 060,00 28 108,00 -7 619,00 3 515,00
Zysk (strata) brutto 3 447,00 23 672,00 41 835,00 64 837,00 30 272,00
Zysk (strata) netto 4 264,00 21 300,00 28 418,00 57 254,00 19 084,00
Aktywa razem 405 324,00 565 815,00 705 256,00 844 386,00 859 355,00
Kapitał własny 189 323,00 418 126,00 494 058,00 564 697,00 545 250,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 622,51 18 622,51 23 278,13 25 605,94 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 10,17 22,45 21,22 22,05 21,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 1,14 1,22 2,24 0,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 128 655,00 156 584,00 282 267,00 330 285,00 484 474,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 011,00 43 088,00 44 728,00 65 680,00 83 789,00
Zysk (strata) brutto 39 105,00 44 892,00 43 443,00 67 169,00 79 679,00
Zysk (strata) netto 33 165,00 25 603,00 37 318,00 56 471,00 53 002,00
Aktywa razem 527 393,00 541 686,00 714 714,00 1 031 928,00 1 171 439,00
Kapitał własny 127 260,00 290 300,00 374 678,00 447 035,00 461 372,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 622,51 18 622,51 23 278,13 25 605,94 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 6,83 15,59 16,10 17,46 17,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,78 1,38 1,60 2,21 2,06