STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH (ARCHICOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 186,00 5 191,00 8 278,00 6 593,00 4 297,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 458,00 1 320,00 3 752,00 2 617,00 -1 564,00
Zysk (strata) brutto 13 129,00 3 649,00 32 733,00 4 322,00 15 159,00
Zysk (strata) netto 4 565,00 929,00 32 352,00 5 197,00 22 552,00
Aktywa razem 859 355,00 861 798,00 970 269,00 919 029,00 941 737,00
Kapitał własny 545 250,00 546 179,00 549 010,00 537 779,00 560 331,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 742,30 25 742,30 25 742,30 25 742,30 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 21,18 21,22 21,33 20,89 21,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,04 1,26 0,20 0,88
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 264 873,00 57 096,00 238 434,00 127 494,00 85 163,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60 898,00 3 982,00 75 246,00 32 329,00 6 053,00
Zysk (strata) brutto 60 034,00 3 231,00 72 814,00 29 547,00 7 080,00
Zysk (strata) netto 39 981,00 2 858,00 56 979,00 20 221,00 15 842,00
Aktywa razem 1 171 439,00 1 277 663,00 1 308 545,00 1 249 072,00 1 381 443,00
Kapitał własny 461 372,00 464 473,00 493 994,00 497 745,00 513 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 742,30 25 742,30 25 742,30 25 742,30 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 17,92 18,04 19,19 19,34 19,94
Zysk (strata) na jedną akcję 1,55 0,11 2,21 0,79 0,62
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 799,00 19 132,00 16 891,00 19 545,00 24 359,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 060,00 28 108,00 -7 619,00 3 515,00 6 125,00
Zysk (strata) brutto 23 672,00 41 835,00 64 837,00 30 272,00 55 863,00
Zysk (strata) netto 21 300,00 28 418,00 57 254,00 19 084,00 61 030,00
Aktywa razem 565 815,00 705 256,00 844 386,00 859 355,00 941 737,00
Kapitał własny 418 126,00 494 058,00 564 697,00 545 250,00 560 331,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 622,51 23 278,13 25 605,94 25 742,30 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 22,45 21,22 22,05 21,18 21,77
Zysk (strata) na jedną akcję 1,14 1,22 2,24 0,74 2,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 156 584,00 282 267,00 330 285,00 484 474,00 508 187,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 088,00 44 728,00 65 680,00 83 789,00 117 610,00
Zysk (strata) brutto 44 892,00 43 443,00 67 169,00 79 679,00 112 672,00
Zysk (strata) netto 25 603,00 37 318,00 56 471,00 53 002,00 95 900,00
Aktywa razem 541 686,00 714 714,00 1 031 928,00 1 171 439,00 1 381 443,00
Kapitał własny 290 300,00 374 678,00 447 035,00 461 372,00 513 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 622,51 23 278,13 25 605,94 25 742,30 25 742,30
Wartość księgowa na jedną akcję 15,59 16,10 17,46 17,92 19,94
Zysk (strata) na jedną akcję 1,38 1,60 2,21 2,06 3,73