STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIG (PLANETINN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8,00 -17,00 -21,00 -10,00 -51,00
Zysk (strata) brutto 8,00 -17,00 -21,00 -10,00 -51,00
Zysk (strata) netto 8,00 -17,00 -21,00 -10,00 -51,00
Aktywa razem 6 549,00 6 567,00 6 563,00 6 090,00 6 090,00
Kapitał własny 1 527,00 1 295,00 1 274,00 1 264,00 1 213,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 668,06 5 668,06 5 668,06 5 668,06 5 668,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,23 0,23 0,22 0,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 266,00 2 516,00 3 787,00 496,00 10,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 481,00 19,00 153,00 -37,00 -40,00
Zysk (strata) brutto -1 994,00 13,00 151,00 -37,00 -40,00
Zysk (strata) netto -1 782,00 13,00 151,00 -37,00 -40,00
Aktywa razem 3 352,00 4 391,00 6 449,00 6 594,00 6 090,00
Kapitał własny 1 495,00 1 296,00 1 521,00 1 484,00 1 264,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 668,09 5 668,09 5 668,06 5 668,06 5 668,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 0,23 0,27 0,26 0,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,31 0,00 0,03 -0,01 -0,01