STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA (BRASTER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 151,00 103,00 189,00 422,00 176,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 001,00 -5 112,00 -4 353,00 -4 466,00 -4 030,00
Zysk (strata) brutto -5 332,00 -5 191,00 -4 718,00 -4 599,00 -4 420,00
Zysk (strata) netto -5 378,00 -5 152,00 -4 679,00 -4 577,00 -4 418,00
Aktywa razem 66 909,00 63 081,00 57 842,00 54 528,00 49 345,00
Kapitał własny 43 419,00 38 267,00 33 592,00 29 015,00 24 596,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 168,57 9 168,57 9 168,57 9 168,57 9 168,57
Wartość księgowa na jedną akcję 4,74 4,17 3,66 3,17 2,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,59 -0,56 -0,51 -0,50 -0,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 427,00 397,00 866,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 489,00 -4 332,00 -14 651,00 -24 181,00 -18 929,00
Zysk (strata) brutto -3 378,00 -4 010,00 -14 453,00 -25 045,00 -19 836,00
Zysk (strata) netto -3 403,00 -4 015,00 -14 388,00 -24 892,00 -19 782,00
Aktywa razem 13 623,00 47 667,00 64 835,00 73 607,00 54 528,00
Kapitał własny 8 812,00 41 999,00 34 840,00 48 797,00 29 015,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 014,65 5 614,65 6 674,31 9 168,57 9 168,57
Wartość księgowa na jedną akcję 2,92 7,48 5,22 5,32 3,17
Zysk (strata) na jedną akcję -1,13 -0,72 -2,16 -2,72 -2,16
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.02.2017 2019 East Value Research 51 350 11 580 -
23.02.2017 2016 East Value Research 620 -10 170 -
23.02.2017 2017 East Value Research 3 800 -10 230 -
23.02.2017 2018 East Value Research 20 230 -1 080 -