STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DAT (DATAWALK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 645,00 198,00 552,00 180,00 581,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 312,00 -3 760,00 -3 010,00 -3 481,00 -3 675,00
Zysk (strata) brutto -3 218,00 -3 745,00 -2 982,00 -3 456,00 -3 663,00
Zysk (strata) netto -3 218,00 -3 745,00 -2 982,00 -3 456,00 -3 663,00
Aktywa razem 15 634,00 12 359,00 9 354,00 15 808,00 13 020,00
Kapitał własny 13 210,00 10 103,00 7 822,00 14 121,00 11 158,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,50 3 680,50 3 680,50 4 138,05 4 138,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 2,75 2,13 3,41 2,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,87 -1,02 -0,81 -0,84 -0,89
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 645,00 198,00 552,00 180,00 581,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 282,00 -3 731,00 -2 978,00 -3 444,00 -3 634,00
Zysk (strata) brutto -3 240,00 -3 705,00 -2 964,00 -3 431,00 -3 607,00
Zysk (strata) netto -3 252,00 -3 711,00 -2 980,00 -3 432,00 -3 608,00
Aktywa razem 15 213,00 12 292,00 9 324,00 15 726,00 12 907,00
Kapitał własny 13 362,00 10 274,00 8 011,00 14 350,00 11 420,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,50 3 680,50 3 680,50 4 138,05 4 138,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,63 2,79 2,18 3,47 2,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,88 -1,01 -0,81 -0,83 -0,87
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 601,00 1 118,00 1 747,00 1 710,00 1 731,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 932,00 -6 698,00 -7 934,00 -19 169,00 -13 978,00
Zysk (strata) brutto -2 969,00 -6 569,00 -7 574,00 -19 260,00 -13 773,00
Zysk (strata) netto -2 957,00 -6 582,00 -7 593,00 -19 252,00 -13 773,00
Aktywa razem 3 903,00 24 533,00 17 246,00 20 700,00 9 354,00
Kapitał własny 3 343,00 23 750,00 16 188,00 18 792,00 7 822,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 787,00 3 005,50 3 005,50 3 680,50 3 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję 1,87 7,90 5,39 5,11 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję -1,66 -2,19 -2,53 -5,23 -3,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 1 747,00 1 747,00 1 731,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -7 904,00 -19 034,00 -13 863,00
Zysk (strata) brutto - - -7 544,00 -19 087,00 -13 706,00
Zysk (strata) netto - - -7 563,00 -19 126,00 -13 750,00
Aktywa razem - - 17 258,00 20 683,00 9 324,00
Kapitał własny - - 16 224,00 18 900,00 8 011,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 3 005,50 3 680,50 3 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję - - 5,40 5,14 2,18
Zysk (strata) na jedną akcję - - -2,52 -5,20 -3,74