STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DAT (DATAWALK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 180,00 581,00 1 114,00 487,00 717,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 482,00 -3 675,00 -3 402,00 -708,00 -1 790,00
Zysk (strata) brutto -3 456,00 -3 663,00 -3 354,00 -719,00 -1 431,00
Zysk (strata) netto -3 456,00 -3 663,00 -3 354,00 -719,00 -1 431,00
Aktywa razem 15 808,00 13 020,00 10 702,00 22 988,00 21 687,00
Kapitał własny 14 121,00 11 158,00 8 505,00 20 638,00 19 208,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 138,05 4 138,05 4 138,05 4 465,05 4 465,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,41 2,70 2,06 4,62 4,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,84 -0,89 -0,81 -0,16 -0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 180,00 581,00 1 114,00 1 637,00 1 261,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 444,00 -3 634,00 -3 362,00 -611,00 -3 680,00
Zysk (strata) brutto -3 430,00 -3 607,00 -3 356,00 -633,00 -3 450,00
Zysk (strata) netto -3 432,00 -3 608,00 -3 356,00 -647,00 -3 454,00
Aktywa razem 15 726,00 12 907,00 10 835,00 23 858,00 20 536,00
Kapitał własny 14 350,00 11 420,00 8 825,00 20 966,00 17 656,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 138,05 4 138,05 4 138,05 4 465,05 4 465,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,47 2,76 2,13 4,70 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,83 -0,87 -0,81 -0,15 -0,77
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 118,00 1 747,00 1 710,00 1 731,00 2 362,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 698,00 -7 934,00 -19 169,00 -13 978,00 -11 266,00
Zysk (strata) brutto -6 569,00 -7 574,00 -19 260,00 -13 773,00 -11 193,00
Zysk (strata) netto -6 582,00 -7 593,00 -19 252,00 -13 773,00 -11 193,00
Aktywa razem 24 533,00 17 246,00 20 700,00 9 354,00 22 988,00
Kapitał własny 23 750,00 16 188,00 18 792,00 7 822,00 20 638,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 005,50 3 005,50 3 680,50 3 680,50 4 465,05
Wartość księgowa na jedną akcję 7,90 5,39 5,11 2,13 4,62
Zysk (strata) na jedną akcję -2,19 -2,53 -5,23 -3,74 -2,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 1 747,00 1 747,00 1 731,00 3 512,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -7 904,00 -19 034,00 -13 863,00 -11 052,00
Zysk (strata) brutto - -7 544,00 -19 087,00 -13 706,00 -11 027,00
Zysk (strata) netto - -7 563,00 -19 126,00 -13 750,00 -11 044,00
Aktywa razem - 17 258,00 20 683,00 9 324,00 23 858,00
Kapitał własny - 16 224,00 18 900,00 8 011,00 20 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 3 005,50 3 680,50 3 680,50 4 465,05
Wartość księgowa na jedną akcję - 5,40 5,14 2,18 4,70
Zysk (strata) na jedną akcję - -2,52 -5,20 -3,74 -2,47