STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCX (PCCEXOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 151 078,00 151 144,00 117 943,00 155 131,00 135 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 061,00 10 935,00 6 167,00 15 772,00 6 986,00
Zysk (strata) brutto 7 613,00 8 505,00 3 001,00 13 257,00 4 514,00
Zysk (strata) netto 6 025,00 7 282,00 4 551,00 11 760,00 4 342,00
Aktywa razem 534 531,00 536 432,00 539 443,00 558 582,00 534 297,00
Kapitał własny 231 115,00 238 545,00 243 485,00 255 360,00 244 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 649,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,34 1,38 1,41 1,48 1,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,04 0,03 0,07 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 169 289,00 168 780,00 137 293,00 174 029,00 154 491,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 046,00 10 832,00 6 414,00 15 983,00 6 834,00
Zysk (strata) brutto 7 509,00 8 349,00 1 312,00 13 315,00 6 097,00
Zysk (strata) netto 5 913,00 6 938,00 3 092,00 11 785,00 5 992,00
Aktywa razem 554 234,00 556 312,00 556 991,00 579 272,00 552 992,00
Kapitał własny 240 669,00 246 853,00 251 415,00 264 370,00 254 060,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 649,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,43 1,46 1,53 1,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,04 0,02 0,07 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 433 526,00 422 752,00 455 464,00 548 324,00 561 678,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 325,00 27 899,00 32 001,00 30 087,00 34 015,00
Zysk (strata) brutto 4 536,00 18 214,00 25 257,00 20 429,00 23 163,00
Zysk (strata) netto 3 272,00 14 224,00 24 621,00 18 104,00 21 119,00
Aktywa razem 500 513,00 493 392,00 512 970,00 533 288,00 539 443,00
Kapitał własny 212 024,00 224 519,00 241 902,00 237 272,00 243 485,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,23 1,30 1,40 1,38 1,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,08 0,14 0,11 0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 511 032,00 514 848,00 539 785,00 625 353,00 636 052,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 925,00 29 402,00 29 252,00 30 178,00 34 614,00
Zysk (strata) brutto 5 797,00 18 980,00 22 159,00 20 074,00 21 628,00
Zysk (strata) netto 4 026,00 14 745,00 21 472,00 18 218,00 19 487,00
Aktywa razem 521 980,00 522 594,00 541 668,00 547 460,00 556 991,00
Kapitał własny 220 380,00 238 769,00 256 819,00 243 202,00 251 415,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,28 1,38 1,49 1,41 1,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,09 0,12 0,11 0,11