STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCX (PCCEXOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 155 131,00 135 577,00 140 636,00 132 088,00 154 946,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 772,00 6 986,00 10 517,00 7 016,00 16 478,00
Zysk (strata) brutto 13 257,00 4 514,00 7 776,00 5 095,00 12 788,00
Zysk (strata) netto 11 760,00 4 342,00 6 035,00 4 062,00 11 164,00
Aktywa razem 558 582,00 534 297,00 553 974,00 551 074,00 589 872,00
Kapitał własny 255 360,00 244 768,00 251 231,00 255 638,00 267 065,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 649,60 172 649,60 172 649,60 172 649,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,48 1,42 1,46 1,48 1,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,03 0,04 0,02 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 174 029,00 154 491,00 158 885,00 151 207,00 178 040,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 983,00 6 834,00 10 616,00 7 588,00 17 885,00
Zysk (strata) brutto 13 315,00 6 097,00 7 825,00 5 566,00 14 145,00
Zysk (strata) netto 11 785,00 5 992,00 6 076,00 4 442,00 12 232,00
Aktywa razem 579 272,00 552 992,00 577 354,00 570 044,00 620 195,00
Kapitał własny 264 370,00 254 060,00 264 111,00 266 196,00 283 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 649,60 172 649,60 172 649,60 172 649,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,53 1,47 1,53 1,54 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,04 0,04 0,03 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 422 752,00 455 464,00 548 324,00 561 678,00 563 432,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 899,00 32 001,00 30 087,00 34 015,00 40 291,00
Zysk (strata) brutto 18 214,00 25 257,00 20 429,00 23 163,00 30 642,00
Zysk (strata) netto 14 224,00 24 621,00 18 104,00 21 119,00 26 199,00
Aktywa razem 493 392,00 512 970,00 533 288,00 539 443,00 551 074,00
Kapitał własny 224 519,00 241 902,00 237 272,00 243 485,00 255 638,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 649,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,30 1,40 1,38 1,41 1,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,14 0,11 0,12 0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 514 848,00 539 785,00 625 353,00 636 052,00 638 612,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 402,00 29 252,00 30 178,00 34 614,00 41 021,00
Zysk (strata) brutto 18 980,00 22 159,00 20 074,00 21 628,00 32 803,00
Zysk (strata) netto 14 745,00 21 472,00 18 218,00 19 487,00 28 295,00
Aktywa razem 522 594,00 541 668,00 547 460,00 556 991,00 570 044,00
Kapitał własny 238 769,00 256 819,00 243 202,00 251 415,00 266 196,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 484,37 172 649,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,38 1,49 1,41 1,46 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,12 0,11 0,11 0,16