STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDL (CDRL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 62 997,00 56 809,00 54 956,00 71 234,00 62 741,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 031,00 912,00 5 218,00 6 054,00 5 693,00
Zysk (strata) brutto 10 503,00 4 801,00 3 978,00 4 027,00 4 405,00
Zysk (strata) netto 8 408,00 4 856,00 3 209,00 3 236,00 3 711,00
Aktywa razem 186 209,00 198 965,00 212 222,00 206 546,00 211 148,00
Kapitał własny 86 295,00 91 152,00 89 335,00 92 252,00 97 547,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 14,25 15,06 14,76 15,24 16,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,39 0,80 0,53 0,53 0,61
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 67 880,00 107 986,00 116 740,00 155 968,00 133 427,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 923,00 -3 784,00 6 172,00 9 911,00 12 004,00
Zysk (strata) brutto 11 662,00 -4 839,00 6 633,00 6 607,00 6 561,00
Zysk (strata) netto 9 265,00 -3 748,00 5 437,00 5 499,00 5 463,00
Aktywa razem 187 583,00 344 993,00 363 160,00 365 608,00 357 388,00
Kapitał własny 94 891,00 91 221,00 91 712,00 97 037,00 102 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 15,67 15,07 15,15 16,03 16,94
Zysk (strata) na jedną akcję 1,53 -0,62 0,90 0,91 0,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 167 040,00 188 488,00 212 163,00 231 582,00 245 740,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 463,00 10 970,00 19 158,00 24 093,00 17 877,00
Zysk (strata) brutto 9 928,00 14 019,00 11 388,00 27 215,00 17 211,00
Zysk (strata) netto 8 172,00 12 230,00 9 429,00 22 652,00 15 012,00
Aktywa razem 125 314,00 134 405,00 149 344,00 186 209,00 211 148,00
Kapitał własny 61 491,00 69 332,00 70 128,00 86 295,00 97 547,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 10,16 11,45 11,58 14,25 16,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,35 2,02 1,56 3,74 2,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 179 450,00 203 675,00 229 292,00 251 271,00 514 121,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 909,00 18 733,00 24 891,00 29 007,00 24 303,00
Zysk (strata) brutto 15 994,00 16 911,00 15 999,00 29 197,00 14 962,00
Zysk (strata) netto 13 292,00 14 027,00 12 988,00 23 398,00 12 651,00
Aktywa razem 122 542,00 133 672,00 153 203,00 187 583,00 357 388,00
Kapitał własny 63 284,00 73 008,00 77 853,00 94 891,00 102 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 10,45 12,06 12,86 15,67 16,94
Zysk (strata) na jedną akcję 2,20 2,32 2,15 3,87 2,09