STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDL (CDRL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 52 500,00 49 375,00 66 711,00 62 997,00 56 809,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 861,00 6 236,00 5 965,00 11 031,00 912,00
Zysk (strata) brutto 3 417,00 7 835,00 5 459,00 10 503,00 4 801,00
Zysk (strata) netto 3 426,00 6 374,00 4 443,00 8 408,00 4 856,00
Aktywa razem 147 721,00 158 907,00 160 052,00 186 209,00 198 965,00
Kapitał własny 73 123,00 73 444,00 77 887,00 86 295,00 91 152,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 12,08 12,13 12,86 14,25 15,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 1,05 0,73 1,39 0,80
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 063,00 54 745,00 71 583,00 67 880,00 107 986,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 328,00 7 801,00 6 956,00 11 923,00 -3 784,00
Zysk (strata) brutto 1 098,00 9 754,00 6 684,00 11 662,00 -4 839,00
Zysk (strata) netto 782,00 7 989,00 5 362,00 9 265,00 -3 748,00
Aktywa razem 149 843,00 160 158,00 164 093,00 187 583,00 344 993,00
Kapitał własny 78 278,00 80 303,00 85 599,00 94 891,00 91 221,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 12,93 13,26 14,14 15,67 15,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 1,32 0,89 1,53 -0,62
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 147 621,00 167 040,00 188 488,00 212 163,00 231 582,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 909,00 12 463,00 10 970,00 19 158,00 24 093,00
Zysk (strata) brutto 10 155,00 9 928,00 14 019,00 11 388,00 27 215,00
Zysk (strata) netto 8 189,00 8 172,00 12 230,00 9 429,00 22 652,00
Aktywa razem 115 316,00 125 314,00 134 405,00 149 344,00 186 209,00
Kapitał własny 57 841,00 61 491,00 69 332,00 70 128,00 86 295,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 9,55 10,16 11,45 11,58 14,25
Zysk (strata) na jedną akcję 1,35 1,35 2,02 1,56 3,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 158 435,00 179 450,00 203 675,00 229 292,00 251 271,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 112,00 17 909,00 18 733,00 24 891,00 29 007,00
Zysk (strata) brutto 13 612,00 15 994,00 16 911,00 15 999,00 29 197,00
Zysk (strata) netto 11 386,00 13 292,00 14 027,00 12 988,00 23 398,00
Aktywa razem 111 001,00 122 542,00 133 672,00 153 203,00 187 583,00
Kapitał własny 54 466,00 63 284,00 73 008,00 77 853,00 94 891,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54 6 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję 9,00 10,45 12,06 12,86 15,67
Zysk (strata) na jedną akcję 1,88 2,20 2,32 2,15 3,87