STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEK (DEKPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 324 087,00 203 161,00 246 412,00 198 093,00 176 118,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 277,00 12 857,00 16 447,00 10 028,00 4 323,00
Zysk (strata) brutto 20 707,00 9 557,00 16 231,00 9 340,00 -6 478,00
Zysk (strata) netto 14 214,00 7 166,00 13 680,00 6 882,00 -4 623,00
Aktywa razem 895 917,00 859 057,00 917 924,00 850 257,00 775 316,00
Kapitał własny 215 465,00 222 631,00 236 311,00 243 193,00 238 570,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 25,77 26,62 28,26 29,08 28,53
Zysk (strata) na jedną akcję 1,70 0,86 1,64 0,82 -0,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 265 227,00 177 567,00 245 880,00 188 272,00 160 401,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 585,00 11 355,00 14 800,00 11 300,00 33 505,00
Zysk (strata) brutto 16 288,00 7 778,00 13 906,00 9 444,00 31 601,00
Zysk (strata) netto 11 734,00 5 933,00 11 560,00 6 664,00 26 631,00
Aktywa razem 900 817,00 906 054,00 1 039 375,00 981 188,00 954 981,00
Kapitał własny 191 525,00 197 458,00 209 017,00 215 680,00 242 312,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 22,90 23,61 24,99 25,79 28,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,40 0,71 1,38 0,80 3,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 361 856,00 279 396,00 583 527,00 929 987,00 823 783,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85 432,00 11 042,00 31 932,00 43 540,00 43 654,00
Zysk (strata) brutto 81 978,00 10 266,00 26 131,00 37 392,00 28 649,00
Zysk (strata) netto 66 097,00 8 904,00 20 770,00 30 383,00 23 105,00
Aktywa razem 399 642,00 523 483,00 632 381,00 895 917,00 775 316,00
Kapitał własny 169 703,00 178 612,00 194 950,00 215 465,00 238 570,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 20,29 21,36 23,31 25,77 28,53
Zysk (strata) na jedną akcję 7,90 1,07 2,48 3,63 2,76
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 310 440,00 258 713,00 578 992,00 837 034,00 772 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 993,00 30 759,00 47 083,00 52 253,00 70 960,00
Zysk (strata) brutto 15 405,00 25 328,00 41 276,00 45 217,00 62 729,00
Zysk (strata) netto 12 406,00 22 905,00 32 979,00 33 932,00 50 788,00
Aktywa razem 327 897,00 466 795,00 582 666,00 900 817,00 954 981,00
Kapitał własny 116 013,00 138 914,00 167 443,00 191 525,00 242 312,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 13,87 16,61 20,02 22,90 28,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,48 2,74 3,94 4,06 6,07