STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEK (DEKPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 178 373,00 198 206,00 229 321,00 324 087,00 203 161,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 034,00 4 073,00 12 156,00 14 276,00 12 857,00
Zysk (strata) brutto 11 949,00 -4 931,00 9 668,00 20 707,00 9 557,00
Zysk (strata) netto 9 438,00 -1 466,00 8 197,00 14 214,00 7 166,00
Aktywa razem 660 003,00 791 611,00 857 602,00 895 917,00 859 057,00
Kapitał własny 204 388,00 193 055,00 201 251,00 215 465,00 222 631,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 24,44 23,09 24,07 25,77 26,62
Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 -0,18 0,98 1,70 0,86
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 161 051,00 193 683,00 217 074,00 265 227,00 177 567,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 405,00 9 401,00 11 933,00 17 585,00 11 355,00
Zysk (strata) brutto 12 318,00 7 921,00 8 760,00 16 288,00 7 778,00
Zysk (strata) netto 9 022,00 6 058,00 7 189,00 11 734,00 5 933,00
Aktywa razem 614 852,00 749 055,00 817 166,00 900 817,00 906 054,00
Kapitał własny 176 484,00 172 654,00 179 788,00 191 525,00 197 458,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 21,10 20,65 21,50 22,90 23,61
Zysk (strata) na jedną akcję 1,08 0,72 0,86 1,40 0,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 251 082,00 361 856,00 279 396,00 583 527,00 929 987,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 762,00 85 432,00 11 042,00 31 932,00 43 540,00
Zysk (strata) brutto 21 547,00 81 978,00 10 266,00 26 131,00 37 392,00
Zysk (strata) netto 17 248,00 66 097,00 8 904,00 20 770,00 30 383,00
Aktywa razem 218 329,00 399 642,00 523 483,00 632 381,00 895 917,00
Kapitał własny 75 344,00 169 703,00 178 612,00 194 950,00 215 465,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 410,00 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 11,75 20,29 21,36 23,31 25,77
Zysk (strata) na jedną akcję 2,69 7,90 1,07 2,48 3,63
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 251 082,00 310 440,00 258 713,00 578 992,00 837 034,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 762,00 18 993,00 30 759,00 47 083,00 52 253,00
Zysk (strata) brutto 21 547,00 15 405,00 25 328,00 41 276,00 45 217,00
Zysk (strata) netto 17 248,00 12 406,00 22 905,00 32 979,00 33 932,00
Aktywa razem 218 329,00 327 897,00 466 795,00 582 666,00 900 817,00
Kapitał własny 75 344,00 116 013,00 138 914,00 167 443,00 191 525,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 410,00 8 362,55 8 362,55 8 362,55 8 362,55
Wartość księgowa na jedną akcję 11,75 13,87 16,61 20,02 22,90
Zysk (strata) na jedną akcję 2,69 1,48 2,74 3,94 4,06