STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAD (MADKOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 908,00 2 825,00 2 930,00 5 496,00 2 907,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -836,00 53,00 -473,00 830,00 -291,00
Zysk (strata) brutto -843,00 57,00 -479,00 835,00 -316,00
Zysk (strata) netto -684,00 57,00 -404,00 527,00 -142,00
Aktywa razem 9 710,00 9 004,00 9 822,00 9 974,00 10 891,00
Kapitał własny 5 980,00 6 417,00 6 014,00 5 995,00 5 854,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję 1,18 1,27 1,19 1,18 1,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 0,01 -0,08 0,10 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 924,00 2 836,00 3 283,00 5 604,00 3 007,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 044,00 -128,00 -456,00 1 004,00 -205,00
Zysk (strata) brutto -1 043,00 -122,00 -464,00 1 007,00 -229,00
Zysk (strata) netto -834,00 -77,00 -392,00 656,00 -76,00
Aktywa razem 9 877,00 9 173,00 10 057,00 10 120,00 11 103,00
Kapitał własny 6 041,00 6 344,00 5 952,00 6 046,00 5 970,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,25 1,17 1,19 1,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,16 -0,02 -0,08 0,13 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 125,00 4 882,00 9 847,00 17 152,00 13 941,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -48,00 -1 910,00 1 675,00 3 488,00 452,00
Zysk (strata) brutto -190,00 -2 095,00 1 434,00 3 062,00 422,00
Zysk (strata) netto -260,00 -1 775,00 1 053,00 2 402,00 179,00
Aktywa razem 6 606,00 7 709,00 8 512,00 10 702,00 9 974,00
Kapitał własny 4 688,00 2 914,00 3 967,00 6 369,00 5 995,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,93 0,58 0,78 1,26 1,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,35 0,21 0,47 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 4 876,00 11 048,00 18 009,00 14 338,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -1 936,00 2 150,00 3 314,00 254,00
Zysk (strata) brutto - -2 146,00 1 926,00 2 961,00 230,00
Zysk (strata) netto - -1 802,00 1 383,00 2 328,00 19,00
Aktywa razem - 7 738,00 8 548,00 11 018,00 10 120,00
Kapitał własny - 2 867,00 4 251,00 6 579,00 6 046,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,57 0,84 1,30 1,19
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,36 0,27 0,46 0,00