STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAD (MADKOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 335,00 6 294,00 11 664,00 2 743,00 2 825,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -119,00 1 828,00 3 223,00 -2,00 53,00
Zysk (strata) brutto -159,00 1 778,00 3 161,00 -9,00 57,00
Zysk (strata) netto -156,00 1 274,00 2 657,00 -9,00 57,00
Aktywa razem 8 624,00 10 988,00 10 702,00 9 552,00 9 004,00
Kapitał własny 3 999,00 5 371,00 6 369,00 6 656,00 6 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,79 1,06 1,26 1,31 1,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,25 0,52 -0,00 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 541,00 6 600,00 5 711,00 2 758,00 2 836,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -230,00 1 842,00 1 494,00 -210,00 -128,00
Zysk (strata) brutto -273,00 1 799,00 1 483,00 -208,00 -122,00
Zysk (strata) netto -235,00 1 289,00 1 458,00 -158,00 -77,00
Aktywa razem 8 842,00 11 202,00 11 018,00 9 718,00 9 173,00
Kapitał własny 4 071,00 5 461,00 6 579,00 6 716,00 6 344,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,80 1,08 1,30 1,33 1,25
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,25 0,29 -0,03 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 495,00 10 125,00 4 882,00 9 847,00 17 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 187,00 -48,00 -1 910,00 1 675,00 3 488,00
Zysk (strata) brutto 167,00 -190,00 -2 095,00 1 434,00 3 062,00
Zysk (strata) netto 65,00 -260,00 -1 775,00 1 053,00 2 402,00
Aktywa razem 6 001,00 6 606,00 7 709,00 8 512,00 10 702,00
Kapitał własny 4 949,00 4 688,00 2 914,00 3 967,00 6 369,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 0,93 0,58 0,78 1,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,05 -0,35 0,21 0,47
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 4 876,00 11 048,00 18 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -1 936,00 2 150,00 3 314,00
Zysk (strata) brutto - - -2 146,00 1 926,00 2 961,00
Zysk (strata) netto - - -1 802,00 1 383,00 2 328,00
Aktywa razem - - 7 738,00 8 548,00 11 018,00
Kapitał własny - - 2 867,00 4 251,00 6 579,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 5 069,75 5 069,75 5 069,75
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,57 0,84 1,30
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,36 0,27 0,46