STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CTF (CENTURION)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11,00 -20,00 -19,00 -20,00 -23,00
Zysk (strata) brutto -718,00 -228,00 187,00 558,00 123,00
Zysk (strata) netto -718,00 -228,00 187,00 558,00 123,00
Aktywa razem 5 916,00 5 690,00 5 711,00 6 317,00 6 445,00
Kapitał własny 5 729,00 5 501,00 5 509,00 6 068,00 6 191,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 079,29 87 079,29 87 079,29 87 079,29 87 079,29
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 0,00 0,01 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 474,00 443,00 195,00 480,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 239,00 -285,00 -150,00 128,00 0,00
Zysk (strata) brutto 197,00 -392,00 -532,00 -289,00 0,00
Zysk (strata) netto 197,00 -392,00 -532,00 -289,00 0,00
Aktywa razem 10 692,00 9 313,00 8 640,00 8 869,00 7 265,00
Kapitał własny 7 437,00 7 047,00 6 020,00 6 059,00 6 796,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 079,29 87 079,29 87 079,29 87 079,29 87 079,29
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,01 -0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 145,00 55,00 15,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36,00 -445,00 -159,00 -106,00 -80,00
Zysk (strata) brutto 1 338,00 -846,00 -815,00 -140,00 -1 286,00
Zysk (strata) netto 1 338,00 -846,00 -815,00 -140,00 -1 286,00
Aktywa razem 3 327,00 8 487,00 7 731,00 6 983,00 5 711,00
Kapitał własny 399,00 7 699,00 6 936,00 6 796,00 5 509,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 100,00 5 100,00 87 079,29 87 079,29 87 079,29
Wartość księgowa na jedną akcję 0,08 1,51 0,08 0,08 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 -0,17 -0,01 -0,00 -0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 53,00 892,00 1 823,00 1 430,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -416,00 207,00 177,00 -330,00 -137,00
Zysk (strata) brutto -1 187,00 1 362,00 -798,00 -1 545,00 776,00
Zysk (strata) netto -1 187,00 1 282,00 -803,00 -1 545,00 776,00
Aktywa razem 376,00 5 192,00 11 324,00 8 640,00 7 265,00
Kapitał własny -938,00 170,00 7 513,00 6 020,00 6 796,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 100,00 5 100,00 5 100,00 87 079,29 87 079,29
Wartość księgowa na jedną akcję -0,18 0,03 1,47 0,07 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 0,25 -0,16 -0,02 0,01