STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI (MERIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -27,00 -55,00 -24,00 -15,00 -10,00
Zysk (strata) brutto -376,00 -11,00 -39,00 -25,00 -16,00
Zysk (strata) netto -376,00 -11,00 -39,00 -25,00 -16,00
Aktywa razem 364,00 377,00 332,00 310,00 308,00
Kapitał własny 196,00 186,00 146,00 122,00 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 151,00 109,00 147,00 4,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -100,00 -73,00 1,00 -114,00 -104,00
Zysk (strata) brutto -98,00 303,00 -224,00 -362,00 -90,00
Zysk (strata) netto -98,00 303,00 -250,00 -362,00 -90,00
Aktywa razem 372,00 758,00 1 731,00 364,00 308,00
Kapitał własny 172,00 510,00 558,00 196,00 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 654,50 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,17 0,19 0,07 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,10 -0,08 -0,12 -0,03