STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MMS (MOBIMEDIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -136,00 -31,00 -82,00 -31,00 -13,00
Zysk (strata) brutto -133,00 -31,00 -82,00 -31,00 -13,00
Zysk (strata) netto -133,00 -31,00 -82,00 -31,00 -13,00
Aktywa razem 60 605,00 60 596,00 60 543,00 60 674,00 60 480,00
Kapitał własny 59 126,00 59 095,00 58 889,00 58 981,00 58 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'14 IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 57,00 154,00 10,00 64,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 1 400,00 -348,00 -692,00 -566,00
Zysk (strata) brutto 0,00 1 150,00 -1 406,00 -1 909,00 -1 780,00
Zysk (strata) netto 0,00 1 150,00 -1 406,00 -1 909,00 -1 780,00
Aktywa razem 519,00 30 366,00 59 028,00 57 209,00 55 735,00
Kapitał własny -347,00 29 575,00 58 169,00 56 194,00 54 752,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 12 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,04 2,47 0,81 0,78 0,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,10 -0,02 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 999,00 207,00 42,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 461,00 -750,00 -1 245,00 -159,00 -457,00
Zysk (strata) brutto -2 578,00 -753,00 638,00 -159,00 -490,00
Zysk (strata) netto -2 185,00 -753,00 638,00 -159,00 -490,00
Aktywa razem 519,00 59 220,00 60 118,00 60 121,00 60 543,00
Kapitał własny -347,00 58 900,00 59 538,00 59 379,00 58 889,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,04 0,82 0,83 0,83 0,82
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,01 0,01 -0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży - - - 1 999,00 237,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -2 461,00 -900,00
Zysk (strata) brutto - - - -2 578,00 -3 425,00
Zysk (strata) netto - - - -2 185,00 -3 425,00
Aktywa razem - - - 519,00 57 209,00
Kapitał własny - - - -347,00 56 194,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 10 000,00 72 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - -0,04 0,78
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,22 -0,05