STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG (CPGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 35,00 30,00 68,00 18,00 13,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -953,00 -4 861,00 -1 691,00 -4 600,00 -571,00
Zysk (strata) brutto 7 993,00 -16 863,00 7 176,00 -4 684,00 4 271,00
Zysk (strata) netto 11 146,00 -16 800,00 5 976,00 -6 646,00 5 062,00
Aktywa razem 1 314 891,00 1 269 448,00 1 279 927,00 1 293 017,00 1 323 248,00
Kapitał własny 953 971,00 940 268,00 946 535,00 941 578,00 946 640,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 106 706,27 107 164,00 107 164,00 108 334,00 108 334,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,94 8,77 8,83 8,69 8,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,16 0,06 -0,06 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 564,00 38 974,00 32 342,00 31 718,00 31 859,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 883,00 36 222,00 28 716,00 86 916,00 82 661,00
Zysk (strata) brutto 2 651,00 14 092,00 18 075,00 82 677,00 20 227,00
Zysk (strata) netto 5 059,00 26 181,00 15 650,00 64 896,00 9 448,00
Aktywa razem 2 592 282,00 2 569 908,00 2 342 232,00 2 444 380,00 2 530 300,00
Kapitał własny 942 853,00 974 877,00 990 057,00 1 058 436,00 1 067 790,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 106 706,27 107 164,00 107 164,00 108 334,00 108 334,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,84 9,10 9,24 9,77 9,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,24 0,15 0,60 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 370,00 429,00 254,00 241,00 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 314,00 -6 546,00 -5 974,00 -5 151,00 -8 466,00
Zysk (strata) brutto -38 404,00 -8 731,00 14 599,00 -24 532,00 -376,00
Zysk (strata) netto -25 015,00 -8 731,00 8 410,00 -22 379,00 -19 516,00
Aktywa razem 1 257 279,00 1 245 423,00 1 268 583,00 1 293 110,00 1 269 448,00
Kapitał własny 971 566,00 964 949,00 976 301,00 954 844,00 940 268,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 104 744,11 105 348,13 106 201,81 106 528,64 107 164,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,28 9,16 9,19 8,96 8,77
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 -0,08 0,08 -0,21 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 50 702,00 72 373,00 107 732,00 125 758,00 145 836,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 942,00 104 381,00 124 414,00 -4 970,00 171 952,00
Zysk (strata) brutto -69 153,00 56 206,00 33 307,00 3 847,00 96 544,00
Zysk (strata) netto -61 468,00 43 952,00 29 939,00 -14 130,00 85 339,00
Aktywa razem 1 858 758,00 2 152 521,00 2 337 450,00 2 475 873,00 2 569 908,00
Kapitał własny 915 015,00 959 621,00 989 217,00 881 607,00 974 877,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 104 744,11 105 348,13 106 201,81 106 528,64 107 164,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,74 9,11 9,32 8,28 9,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,59 0,42 0,28 -0,13 0,80