STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG (CPGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 68,00 18,00 13,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 691,00 -4 600,00 -571,00 -3 985,00 -834,00
Zysk (strata) brutto 15 533,00 -4 684,00 4 271,00 278 512,00 37 834,00
Zysk (strata) netto 13 925,00 -6 646,00 5 062,00 269 828,00 29 993,00
Aktywa razem 1 279 927,00 1 293 017,00 1 323 248,00 1 622 606,00 1 667 531,00
Kapitał własny 946 535,00 941 578,00 946 640,00 1 245 159,00 1 275 152,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 107 164,00 108 334,00 108 334,00 108 334,00 108 334,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,83 8,69 8,74 11,49 11,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 -0,06 0,05 2,49 0,28
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 32 342,00 31 718,00 31 859,00 27 811,00 14 386,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 716,00 86 916,00 82 661,00 169 009,00 98 033,00
Zysk (strata) brutto 18 075,00 82 677,00 20 227,00 204 725,00 44 933,00
Zysk (strata) netto 15 650,00 64 896,00 9 448,00 172 944,00 31 319,00
Aktywa razem 2 342 232,00 2 444 380,00 2 530 300,00 2 141 977,00 2 292 290,00
Kapitał własny 990 057,00 1 058 436,00 1 067 790,00 1 240 806,00 1 272 485,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 107 164,00 108 334,00 108 334,00 108 334,00 108 334,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,24 9,77 9,86 11,45 11,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,60 0,09 1,60 0,29
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 429,00 254,00 241,00 152,00 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 546,00 -5 974,00 -5 151,00 -8 466,00 -10 847,00
Zysk (strata) brutto -8 731,00 14 599,00 -24 532,00 708,00 284 252,00
Zysk (strata) netto -8 731,00 8 410,00 -22 379,00 -18 610,00 273 197,00
Aktywa razem 1 245 423,00 1 268 583,00 1 293 110,00 1 302 520,00 1 622 606,00
Kapitał własny 964 949,00 976 301,00 954 844,00 968 961,00 1 245 159,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 105 348,13 106 201,81 106 528,64 107 164,00 108 334,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,16 9,19 8,96 9,04 11,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,08 -0,21 -0,17 2,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 72 373,00 107 732,00 125 758,00 145 836,00 123 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 381,00 124 414,00 -4 970,00 171 952,00 367 302,00
Zysk (strata) brutto 56 206,00 33 307,00 3 847,00 96 544,00 325 703,00
Zysk (strata) netto 43 952,00 29 939,00 -14 130,00 85 339,00 262 938,00
Aktywa razem 2 152 521,00 2 337 450,00 2 475 873,00 2 569 908,00 2 141 977,00
Kapitał własny 959 621,00 989 217,00 881 607,00 974 877,00 1 240 806,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 105 348,13 106 201,81 106 528,64 107 164,00 108 334,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,11 9,32 8,28 9,10 11,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,28 -0,13 0,80 2,43