STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRS (PRYMUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 045,00 16 621,00 19 181,00 21 811,00 15 886,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 058,00 971,00 1 385,00 1 456,00 1 254,00
Zysk (strata) brutto 1 127,00 851,00 1 098,00 1 613,00 633,00
Zysk (strata) netto 885,00 658,00 803,00 1 474,00 378,00
Aktywa razem 34 060,00 40 394,00 35 751,00 34 641,00 31 603,00
Kapitał własny 24 211,00 22 575,00 23 377,00 24 851,00 25 229,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 500,02 9 500,02 9 500,02 9 500,02 9 500,02
Wartość księgowa na jedną akcję 2,55 2,38 2,46 2,62 2,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,07 0,09 0,16 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 49 112,00 55 686,00 77 377,00 73 594,00 72 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 836,00 2 800,00 6 239,00 4 684,00 4 870,00
Zysk (strata) brutto 2 438,00 2 887,00 6 677,00 5 440,00 4 688,00
Zysk (strata) netto 2 073,00 2 233,00 5 336,00 4 284,00 3 820,00
Aktywa razem 19 898,00 22 784,00 29 944,00 32 881,00 34 641,00
Kapitał własny 14 706,00 16 714,00 22 050,00 23 325,00 24 851,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 500,02 9 500,02 9 500,02 9 500,02 9 500,02
Wartość księgowa na jedną akcję 1,55 1,76 2,32 2,46 2,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,24 0,56 0,45 0,40