STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRR (TERMOREX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 304,00 6 564,00 2 883,00 3 983,00 9 201,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 516,00 -291,00 -780,00 519,00 2 347,00
Zysk (strata) brutto 373,00 -328,00 -819,00 484,00 2 301,00
Zysk (strata) netto 400,00 -379,00 -679,00 389,00 1 780,00
Aktywa razem 28 983,00 24 884,00 23 485,00 25 134,00 28 834,00
Kapitał własny 19 011,00 18 632,00 17 953,00 18 342,00 20 122,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 -0,01 0,00 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 136,00 14 782,00 13 666,00 8 174,00 19 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 854,00 -365,00 -501,00 499,00 2 591,00
Zysk (strata) brutto 694,00 -447,00 -587,00 457,00 2 526,00
Zysk (strata) netto 604,00 -485,00 -527,00 370,00 1 854,00
Aktywa razem 45 744,00 37 869,00 31 228,00 31 697,00 43 361,00
Kapitał własny 19 181,00 18 696,00 18 170,00 18 542,00 20 402,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,00 -0,01 0,00 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 405,00 21 150,00 27 291,00 36 074,00 28 267,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 242,00 77,00 1 319,00 1 881,00 -665,00
Zysk (strata) brutto 368,00 68,00 1 266,00 1 474,00 -947,00
Zysk (strata) netto 329,00 -68,00 943,00 1 110,00 -812,00
Aktywa razem 19 533,00 19 612,00 25 908,00 28 495,00 23 485,00
Kapitał własny 15 773,00 15 705,00 17 655,00 18 765,00 17 953,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 130 000,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,14 0,16 0,17 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 0,01 0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 27 794,00 36 252,00 63 226,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 1 310,00 1 774,00 -72,00
Zysk (strata) brutto - - 1 440,00 1 225,00 -280,00
Zysk (strata) netto - - 1 121,00 862,00 -466,00
Aktywa razem - - 26 425,00 28 795,00 31 228,00
Kapitał własny - - 18 166,00 19 048,00 18 170,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,16 0,17 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,01 0,01 -0,00