STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRR (TERMOREX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 983,00 9 201,00 5 303,00 5 180,00 1 888,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 519,00 2 347,00 923,00 -2 999,00 -1 241,00
Zysk (strata) brutto 484,00 2 301,00 942,00 -334,00 -1 132,00
Zysk (strata) netto 389,00 1 780,00 767,00 -250,00 -1 036,00
Aktywa razem 25 134,00 28 834,00 29 991,00 28 952,00 26 910,00
Kapitał własny 18 342,00 20 122,00 20 889,00 20 639,00 19 603,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,18 0,18 0,18 0,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 0,01 -0,00 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 8 174,00 19 196,00 19 921,00 16 718,00 3 128,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 499,00 2 591,00 1 696,00 -1 069,00 -2 910,00
Zysk (strata) brutto 457,00 2 526,00 1 687,00 1 579,00 -2 813,00
Zysk (strata) netto 370,00 1 854,00 878,00 693,00 -1 911,00
Aktywa razem 31 697,00 43 361,00 41 210,00 40 193,00 32 619,00
Kapitał własny 18 542,00 20 402,00 21 279,00 21 975,00 20 069,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,18 0,19 0,19 0,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 0,01 0,01 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 21 150,00 27 291,00 36 074,00 28 267,00 23 667,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 77,00 1 319,00 1 881,00 -665,00 790,00
Zysk (strata) brutto 68,00 1 266,00 1 474,00 -947,00 3 393,00
Zysk (strata) netto -68,00 943,00 1 110,00 -812,00 2 686,00
Aktywa razem 19 612,00 25 908,00 28 495,00 23 485,00 28 952,00
Kapitał własny 15 705,00 17 655,00 18 765,00 17 953,00 20 639,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,16 0,17 0,16 0,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,01 0,01 -0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 27 794,00 36 252,00 63 226,00 64 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 1 310,00 1 774,00 -72,00 3 717,00
Zysk (strata) brutto - 1 440,00 1 225,00 -280,00 6 249,00
Zysk (strata) netto - 1 121,00 862,00 -466,00 3 795,00
Aktywa razem - 26 425,00 28 795,00 31 228,00 40 193,00
Kapitał własny - 18 166,00 19 048,00 18 170,00 21 975,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 113 500,00 113 500,00 113 500,00 113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,16 0,17 0,16 0,19
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,01 0,01 -0,00 0,03