STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNT (UNIMOT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 827 668,00 970 502,00 848 436,00 995 430,00 1 208 115,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 818,00 3 793,00 18 446,00 12 860,00 31 042,00
Zysk (strata) brutto 13 167,00 -2 040,00 16 875,00 10 583,00 28 792,00
Zysk (strata) netto 11 287,00 -2 320,00 13 463,00 8 393,00 23 205,00
Aktywa razem 599 713,00 542 972,00 606 626,00 625 435,00 754 561,00
Kapitał własny 192 102,00 189 782,00 203 245,00 211 638,00 234 843,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 197,82 8 197,82 8 197,82 8 197,82 8 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję 23,43 23,15 24,79 25,82 28,65
Zysk (strata) na jedną akcję 1,38 -0,28 1,64 1,02 2,83
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 846 297,00 997 466,00 875 309,00 1 001 917,00 1 261 093,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 862,00 -1 118,00 18 422,00 8 418,00 29 456,00
Zysk (strata) brutto 13 164,00 -3 063,00 20 164,00 10 454,00 30 334,00
Zysk (strata) netto 11 681,00 -2 082,00 16 222,00 8 294,00 23 960,00
Aktywa razem 643 773,00 603 285,00 648 860,00 677 019,00 803 713,00
Kapitał własny 189 558,00 187 476,00 203 698,00 212 000,00 236 075,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 197,82 8 197,82 8 197,82 8 197,82 8 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję 23,12 22,87 24,85 25,86 28,80
Zysk (strata) na jedną akcję 1,43 -0,25 1,98 1,01 2,92
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 664 722,00 1 362 912,00 2 507 090,00 2 892 011,00 3 281 838,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 233,00 17 339,00 43 601,00 32 818,00 10 297,00
Zysk (strata) brutto 6 339,00 15 842,00 40 752,00 27 454,00 -622,00
Zysk (strata) netto 4 709,00 13 068,00 32 257,00 22 348,00 -2 199,00
Aktywa razem 102 520,00 197 574,00 556 697,00 572 273,00 542 972,00
Kapitał własny 41 767,00 53 435,00 88 683,00 205 917,00 189 782,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 831,80 5 831,80 5 831,80 8 197,82 8 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję 7,16 9,16 15,21 25,12 23,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 2,24 5,53 2,73 -0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 666 236,00 1 368 248,00 2 531 575,00 3 005 002,00 3 367 462,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 841,00 17 068,00 40 946,00 29 896,00 727,00
Zysk (strata) brutto 5 468,00 15 006,00 37 538,00 24 000,00 -221,00
Zysk (strata) netto 4 167,00 12 652,00 30 379,00 20 705,00 110,00
Aktywa razem 120 600,00 216 201,00 580 291,00 618 520,00 603 285,00
Kapitał własny 41 444,00 52 668,00 85 588,00 201 302,00 187 476,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 831,80 5 831,80 5 831,80 8 197,82 8 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję 7,11 9,03 14,68 24,56 22,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 2,17 5,21 2,53 0,01