STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM (PROCHEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 32 226,00 47 165,00 107 676,00 86 043,00 84 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 756,00 575,00 1 381,00 1 900,00 1 320,00
Zysk (strata) brutto 558,00 594,00 1 530,00 2 503,00 1 274,00
Zysk (strata) netto 372,00 453,00 1 250,00 1 623,00 983,00
Aktywa razem 111 809,00 121 693,00 153 008,00 177 901,00 202 354,00
Kapitał własny 43 194,00 43 647,00 44 897,00 46 473,00 47 456,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,72 14,87 15,30 15,83 16,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,15 0,43 0,55 0,34
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 42 175,00 55 869,00 125 182,00 99 797,00 91 631,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 067,00 704,00 1 874,00 2 814,00 1 357,00
Zysk (strata) brutto 1 207,00 1 715,00 1 901,00 4 878,00 172,00
Zysk (strata) netto 990,00 1 573,00 1 547,00 3 756,00 -314,00
Aktywa razem 180 614,00 190 243,00 229 330,00 259 375,00 278 540,00
Kapitał własny 84 932,00 86 440,00 88 050,00 91 816,00 91 502,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,94 29,45 30,00 31,28 31,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,54 0,53 1,28 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 220 954,00 109 682,00 49 177,00 98 986,00 273 110,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 152,00 -26 253,00 15 604,00 482,00 4 612,00
Zysk (strata) brutto 8 346,00 -26 813,00 14 950,00 1 542,00 5 185,00
Zysk (strata) netto 6 213,00 -22 818,00 12 684,00 1 089,00 3 698,00
Aktywa razem 157 200,00 102 293,00 93 512,00 91 053,00 177 901,00
Kapitał własny 83 275,00 53 071,00 65 976,00 42 822,00 46 473,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 895,00 3 895,00 3 895,00 2 935,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 21,38 13,63 16,94 14,59 15,83
Zysk (strata) na jedną akcję 1,60 -5,86 3,26 0,37 1,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 266 443,00 169 214,00 112 006,00 153 194,00 323 023,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 552,00 -23 733,00 17 088,00 815,00 6 459,00
Zysk (strata) brutto 6 707,00 -25 959,00 20 080,00 2 199,00 9 701,00
Zysk (strata) netto 4 432,00 -22 549,00 16 828,00 1 923,00 7 866,00
Aktywa razem 214 436,00 159 820,00 156 824,00 149 778,00 259 375,00
Kapitał własny 116 357,00 88 195,00 105 242,00 83 940,00 91 816,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 895,00 3 895,00 3 895,00 2 935,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,87 22,64 27,02 28,60 31,28
Zysk (strata) na jedną akcję 1,14 -5,79 4,32 0,66 2,68
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.11.2005 2006 DM Millennium 228 800 7 800 -
24.11.2005 2005 DM Millennium 498 000 23 100 -
22.09.2005 2005 DM Millennium 471 800 23 100 -
22.09.2005 2006 DM Millennium 485 800 9 400 -
16.03.2001 2000 zarząd 2 500 Z powodu utworzenia rezerwy na utratę wartości aktywów finansowych zysk netto bedzie niższy o 1,6 mln zł spólki i grupy
03.10.2000 2000 zarząd 115 000 4 700 GK Spadek zysku 28%, przychodów 23%
03.10.2000 2000 zarząd 68 000 4 100 Spadek zysku o 26%, przychodów o 30%
28.04.2000 2000 zarząd 150 000 6 500 GK
28.04.2000 2000 zarząd 95 000 5 600 -
31.03.1999 1999 zarząd 115 000 4 000 -