STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM (PROCHEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 39 658,00 29 452,00 32 226,00 47 165,00 107 676,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 916,00 105,00 756,00 575,00 1 381,00
Zysk (strata) brutto 972,00 -214,00 558,00 594,00 1 530,00
Zysk (strata) netto 667,00 -363,00 372,00 453,00 1 250,00
Aktywa razem 100 594,00 91 053,00 111 809,00 121 693,00 153 008,00
Kapitał własny 43 428,00 42 822,00 43 194,00 43 647,00 44 897,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,80 14,59 14,72 14,87 15,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 -0,12 0,13 0,15 0,43
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 56 258,00 46 689,00 42 175,00 55 869,00 125 182,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 327,00 512,00 1 067,00 704,00 1 874,00
Zysk (strata) brutto 2 303,00 1 488,00 1 207,00 1 715,00 1 901,00
Zysk (strata) netto 1 956,00 1 420,00 990,00 1 573,00 1 547,00
Aktywa razem 156 286,00 149 778,00 180 614,00 190 243,00 229 330,00
Kapitał własny 81 701,00 83 940,00 84 932,00 86 440,00 88 050,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 27,84 28,60 28,94 29,45 30,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 0,48 0,34 0,54 0,53
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 128 334,00 220 954,00 109 682,00 49 177,00 98 986,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 491,00 9 152,00 -26 253,00 15 604,00 482,00
Zysk (strata) brutto 6 333,00 8 346,00 -26 813,00 14 950,00 1 542,00
Zysk (strata) netto 5 009,00 6 213,00 -22 818,00 12 684,00 1 089,00
Aktywa razem 139 683,00 157 200,00 102 293,00 93 512,00 91 053,00
Kapitał własny 78 827,00 83 275,00 53 071,00 65 976,00 42 822,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 895,00 3 895,00 3 895,00 3 895,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 20,24 21,38 13,63 16,94 14,59
Zysk (strata) na jedną akcję 1,29 1,60 -5,86 3,26 0,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 176 048,00 266 443,00 169 214,00 112 006,00 153 194,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 872,00 9 552,00 -23 733,00 17 088,00 815,00
Zysk (strata) brutto 4 963,00 6 707,00 -25 959,00 20 080,00 2 199,00
Zysk (strata) netto 3 751,00 4 432,00 -22 549,00 16 828,00 1 923,00
Aktywa razem 202 337,00 214 436,00 159 820,00 156 824,00 149 778,00
Kapitał własny 113 436,00 116 357,00 88 195,00 105 242,00 83 940,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 895,00 3 895,00 3 895,00 3 895,00 2 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,12 29,87 22,64 27,02 28,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,96 1,14 -5,79 4,32 0,66
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.11.2005 2006 DM Millennium 228 800 7 800 -
24.11.2005 2005 DM Millennium 498 000 23 100 -
22.09.2005 2005 DM Millennium 471 800 23 100 -
22.09.2005 2006 DM Millennium 485 800 9 400 -
16.03.2001 2000 zarząd 2 500 Z powodu utworzenia rezerwy na utratę wartości aktywów finansowych zysk netto bedzie niższy o 1,6 mln zł spólki i grupy
03.10.2000 2000 zarząd 115 000 4 700 GK Spadek zysku 28%, przychodów 23%
03.10.2000 2000 zarząd 68 000 4 100 Spadek zysku o 26%, przychodów o 30%
28.04.2000 2000 zarząd 150 000 6 500 GK
28.04.2000 2000 zarząd 95 000 5 600 -
31.03.1999 1999 zarząd 115 000 4 000 -